Kwalificatiedossiers en keuzedelen

Afbeelding Kwalificatiedossiers en keuzedelen

In Nederland werkt het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) met een kwalificatiestructuur. De eisen waaraan een mbo-leerling moet voldoen om zijn diploma te behalen, zijn beschreven in een kwalificatiedossier. Een kwalificatiedossier bestaat uit een basisdeel, profieldeel en keuzedelen.

Kwalificatiedossiers

Dossiers moeten actueel zijn en de kwalificatie-eisen voor een beroep moeten aansluiten op trends en behoeften op de arbeidsmarkt. Dat kan alleen als onderwijs en bedrijfsleven samenwerken, hetgeen in de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) wordt vorm gegeven. Binnen SBB maken onderwijs en bedrijfsleven samen afspraken over de kwalificering in het mbo en worden vastgelegd in het kwalificatiedossier. Op basis daarvan maken scholen hun onderwijsprogramma's. SBB ontwikkelt en onderhoudt de kwalificatiedossiers en de minister van OCW stelt ze vast.

Lees meer over Kwalificatiedossiers

Keuzedelen

Een mbo-opleiding bestaat sinds 1 augustus 2016 uit een basisdeel (tijdbesteding minimaal 50%), profieldelen (maximaal 35%) en keuzedelen (15%). Het basis- en profieldeel zijn vastgelegd in een kwalificatiedossier. Het basisdeel kent beroepsspecifieke en generieke onderdelen. De specifieke onderdelen gaan over de gemeenschappelijke kerntaken en werkprocessen voor alle beroepen in het dossier. De generieke onderdelen betreffen de eisen van de overheid voor Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap. Voor mbo 4-opleidingen komt ook het vak Engels erbij. Het profieldeel bevat de kerntaken en werkprocessen waarop de kwalificaties in het kwalificatiedossier van elkaar verschillen.

Lees meer over Keuzedelen