Secretariaat

ir. H.M.D. (Harold) Lever
voorzitter vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer
h.lever@bouwendnederland.nl
06 5107 4256

ing. R.J. (Ruud) IJtsma
Beleidsadviseur Markt en Maatschappij
r.ijtsma@bouwendnederland.nl
079 3252 173 / 06 1520 1963
 
ing. Y.M.J.H. (Yvonne) de Rijck
Beleidsadviseur Techniek en Ondergrondse infra
y.derijck@bouwendnederland.nl
079 3252 172 / 06 2001 1463
 
drs. B.N.M. (Bernadette) Maat – de Boer
Adviseur onderwijs en arbeidsmarkt 
b.maatdeboer@bouwendnederland.nl
079 3252 101 / 06 1380 7996
 
M. (Margot) Bulsing
Secretariaat bestuurs-/ledenzaken Vakgroep
m.bulsing@bouwendnederland.nl
079 3252 178 / 06 1149 5454 
 
V. (Valérie) van den Broek
Secretariaat CKB
v.vandenbroek@bouwendnederland.nl / info@ckb.nl 
079 3252 179 / 06 8317 8572
 
J.M. (Joke) Bos
Secretariaat bijeenkomsten 
j.bos@bouwendnederland.nl 
079 3252 177 / 06 5317 2260

Ereleden

 • J. Bijker
 • R.K. Deen
 • J.M. Feitsma
 • J.B. Heijnen
 • L.J. Jonker
 • G. Meijer
 • J.J.L.M. de Moel
 • P.M.T. de Vet

Relatie Bouwend Nederland

Bouwend Nederland is eind 2005 ontstaan uit een fusie van Bolegbo-vok en vijf andere organisaties in de bouwnijverheid. Bouwend Nederland behartigt als ondernemersorganisatie de belangen van ongeveer 4300 kleine, middelgrote en grote bouw- en infrabedrijven. De hele bouwsector biedt werk aan 444.000 mensen en levert een toegevoegde waarde aan de Nederlandse economie van ruim 5% BBP.

Naast het centrale lidmaatschap van Bouwend Nederland kennen de bedrijven ook een regionaal lidmaatschap. Daarnaast kunnen de bedrijven op basis van hun activiteiten ook lid worden van een vakgroep. Vanuit een vakgroep worden de branche- en sectorspecifieke belangen behartigd. Tevens onderneemt een vakgroep op leden gerichte activiteiten om de branche blijvend te ontwikkelen en kunnen leden gebruik maken van dienstverlenende activiteiten in de vorm van eerste- als tweedelijnsdienstverlening en ledenvoordelen.

Vakgroep

Alle leden van de Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer zijn lid van Bouwend Nederland. In de Vakgroep vindt dan ook geen behartiging van algemene en bouwbrede dossiers plaats; dit komt voor rekening van Bouwend Nederland. Voorbeelden van centrale dossiers zijn de cao-onderhandelingen, de helpdeskfunctie, VCA-lobby, informatie over de nieuwe Arbowet, etc. Dossiers die voor een goed ondernemers- en werkgeversklimaat zorgen.

De Vakgroepleden hebben echter ook branchespecifieke belangen, die terugkomeng in de Vakgroep. Deze zijn:

 • onderlinge relaties van de leden
 • relatie met opdrachtgevers
 • marktspecifieke belangen
 • kwaliteit, arbo en milieu in de branche
 • branchespecifieke opleidingen
 • erkenningsregeling CKB
 • inbreng in cao-zaken
 • promotie van de branche.

Daarnaast geeft het Vakgroepsecretariaat ook ondersteuning aan een aantal andere organisaties. GOA Leidingtechniek en CKB zijn hier voorbeelden van. Om over de gehele breedte van het veld de achterban te kunnen bijstaan, heeft de Vakgroep verschillende commissies en werkgroepen die het bestuur en de Vakgroepvergadering adviseren.