Over Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer

Rioolleidingen

De Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer (ONG) verenigt de grondboor- en bronbemalingsbranche alsmede de kabelleg- en buizenlegbranche. De Vakgroep maakt onderdeel uit van Bouwend Nederland, de vereniging voor bouw- en infrabedrijven. Bij de Vakgroep zijn ongeveer 46 leden aangesloten die gezamenlijk 80 tot 90 procent van de omzet in de Nederlandse boor-, kabelleg- en buizenlegbranche genereren. De Vakgroep ONG kan zich dus met recht als representatief voor de branche beschouwen. Het lidmaatschap van Bouwend Nederland is een noodzakelijke voorwaarde voor het lidmaatschap van de Vakgroep.

Branche

De aangesloten lidbedrijven zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het feit dat in vrijwel heel Nederland gas, water, elektriciteit en telefoon is. Hiervoor hebben zij een enorm omvangrijk en fijn vermaasd web van kabels en leidingen in de Nederlandse ondergrond aangelegd. De meer dan 300.000 km gas- en waterleidingen die er in de grond liggen, de miljoenen kilometers telecom- en elektriciteitskabels die zijn aangelegd, de industriële kabels en leidingen, dat alles moet continu in bedrijf zijn én blijven. Het belang van de branche voor het dagelijkse en economische leven in Nederland is daardoor erg groot. 

Belangenbehartiging

De Vakgroep ONG behartigt de belangen van de aangesloten leden op verschillende gebieden. De Vakgroep heeft bijvoorbeeld overleg met opdrachtgevers en overheden over certificering en vergunningstelsels, betrokkenheid bij discussies over aanbestedingsreglementen, opstellen van algemene voorwaarden of het creëren van nieuwe opleidingsmogelijkheden. Daarnaast kunnen leden ook gebruik maken van de service binnen Bouwend Nederland, waar zij verplicht lid van zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om advisering van individuele leden inzake werkgever - werknemerrelaties, politieke lobby, Europese zaken, etc.

De boor-, kabelleg- en buizenlegbranche en de Vakgroep ONG maken zich samen sterk voor een goede ondergrondse infrastructuur.