Afbeelding Redenen om een proefproject te draaien

Redenen om een proefproject te draaien

Ben jij voorbereid op de Wet Kwaliteitsborging?

Proefprojecten

Natuurlijk bepaal je zelf hoe je je voorbereidt op de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Er verandert veel, dat is bekend. Proefdraaien is goed, maar het is ook zo druk op de markt. Sommige bedrijven lijken nu vanzelf te kiezen voor een ‘invoering als de wet ook echt voor de deur staat’. Is dat wel een verstandige keus?

Waarom meedoen?

Reden 1 - Bewustwording bij eigen medewerkers
Projectleiders en uitvoerders hoeven niet na invoering van de wet zelf het wiel uit te vinden. Een proefproject maakt al veel duidelijk over de gewenste nieuwe werkwijze en over het vereiste informatie.

Reden 2 - Passende borger
Ervaringen in proefprojecten stellen je in staat om bewuste keuzes te maken m.b.t. borgers die bij jouw bedrijf en projecten passen. Leg alvast contacten, voordat hij al helemaal volgeboekt is.

Reden 3 - Voorbereide systemen
Inzicht in foto’s en informatie die je moet verzamelen en hoe die te structureren. Wat regelt de borger en wat moet je als bedrijf zelf regelen?

Reden 4 - Duidelijke werkafspraken met bouwpartners
Proefprojecten maken dat je ook aan opdrachtgevers en onderaannemers concreet kunt uitleggen wat WKB betekent: voor taken, informatie, planning en kosten. Daarmee voorkom je frustraties, dubbel werk, faalkosten en acties om brandjes te blussen.

 
 
Reden 5 - Vermijd verrassende kostenposten

Een proefproject geeft een concreet idee over de benodigde activiteiten voor de bewijsvoering. Geen verrassende kosten voor de opdrachtgever of voor jezelf. En het proefproject leveren je kosten kentallen op.

Reden 6 - Planningsverstoringen
De WKB vraagt om extra ‘informatie-sprints’ in de vroege fase en bij de gereed melding van projecten. Als je eenmaal een proefproject hebt gedaan, dan weet je waar je op moet sturen. Je wilt toch niet dat de klant zijn woning of gebouw niet in gebruik kan nemen?

Reden 7 - Je wilt toch geen ontevreden klanten?
Je wilt niet het bedrijf zijn dat geen WKB verklaring voor zijn bouwwerk aan zijn klant kan overleggen? Zeker niet in combinatie met de verplichte 5% betalingsregeling.

10 tips voor een succesvol Wkb-proefproject

Tip 1 - Kies een proefproject waarin borger of gemeente betrokken is
Maak een keuze voor een proefproject alleen met een kwaliteitsborger of voor een proefproject waarin ook de gemeente meekijkt. Maak goede afspraken over wat je van elkaar mag verwachten. Laat bouwpartners en opdrachtgevers ook weten dat je met een WKB proefproject bezig bent.

Tip 2 - Zorg voor een duidelijke coördinator voor het WKB proefproject
Dat kan de KAM coördinator zijn, de projectleider of bijvoorbeeld de directie.

Tip 3 - Vraag meerdere offertes aan
Vraag offertes aan bij diverse borgers. Vergelijk hun aanbod. Kijk gelijk ook naar de methodiek (‘kwaliteitsborgingsinstrument’) waar ze mee werken en naar welke methodiek bij je bedrijf past.

Tip 4 - Beleg een kick-off met een deskundige
Zorg dat betrokkenen ook echt weten wat de WKB verplichtingen en het Bouwbesluit inhouden. Start bijvoorbeeld met een basistraining door Bouwend Nederland.

Tip 5 - Definieer vooraf de te beantwoorden vragen
Zorg dat je bij de start samen de vragen formuleert die je met dit proefproject wilt beantwoorden.

 
 
Tip 6 - Sta samen stil bin de methode voor keuringsregistraties

Sta samen stil bij de methode voor keuringsregistraties van een specifieke keuring (bv. het instorten van wapening). Wat zijn de eisen, wat registreer je, hoe begrijpelijk is dat voor mensen die er niet bij waren, etc. Betrek bouwpartners (incl. leveranciers) actief. Vraag naar hun mogelijke inbreng van kwaliteitsregistraties.

Tip 7 - Ontwikkel een informatieplan voor dit proefproject
Wie levert welke informatie? Welke systemen hebben we nodig? Wat kunnen we standaardiseren?

Tip 8 - Houd een logboek bij tijdens het proefproject
Wat betekent WKB voor de tijdsbesteding van werkvoorbereider en uitvoerder, of voor aanvullende keuringsregistratie

Tip 9 - Evalueer!, zeker ook tussentijds.
Zorg voor duidelijke tussentijdse (gezamenlijke) geplande evaluatie-momenten. Deel bevindingen breed binnen de organisatie.

Top 10 - Deel je ervaringen
Deel je ervaringen ook met Bouwend Nederland-partners en uw vaste ketenpartners.

Wat ook helpt: een efficiënte voorbereiding

Bouwers leren het vooral door het te doen. Learning by doing, dat is bij veel mensen in onze bouwsector toch de dominante leerstijl.

‘Je kan geen piano leren spelen door ernaar te kijken’

Ook de WKB is te veelomvattend om het alleen in trainingen tot je te nemen.
De WKB raakt o.a.:

  • Je kennis en competenties
  • Je systemen en je standaard werkwijze
  • Je contracten en aansprakelijkheid
  • Je tevredenheid van je klanten

Overweging: Het inschakelen van een kwaliteitsborger voor een proefproject kost geld. Beschouw het als opleidingsgeld, waarvan je als bedrijf de komende periode nog veel plezier zult hebben.

Ook niet onbelangrijk: Beperk je kosten

Leges voor vergunningplichtige bouwwerken vormen al lang een heikel punt. Gaat een gemeente korting geven en levert dit voor mij als bouwbedrijf een voordeel op? Een voordeel kan direct ontstaan als u zelf de aanvrager van de omgevingsvergunning bent of indirect als u de besparing voor de opdrachtgever (vergunninghouder) (deels) aan hem door kunt berekenen.

De discussie loopt nog maar er is inmiddels een groeiend aantal gemeenten wat korting geeft op de bouwleges. Op de website van de Stichting IBK staat de stand van zaken.

Hiernaast is de subsidieregeling voor de Ambassadeursnetwerken verlengd tot 12 juli 2022.
Vanuit deze regeling kunnen de kosten voor de kwaliteitsborger tot maximaal €5.000,- worden gedekt. Zie hier voor meer informatie over de spelregels.