Word lid en sta sterk met Bouwend Nederland

Met uw lidmaatschap profiteert u van de collectieve belangenbehartiging en het uitgebreide informatie- en dienstenpakket. U kunt deelnemen aan interessante bijeenkomsten, in contact komen met collega-bedrijven en zich in de markt onderscheiden door deel te nemen aan één of meerdere door Bouwend Nederland ondersteunde kwaliteitslabels. Meld u dus vandaag nog aan!

Vul het onderstaande formulier in om direct lid te worden. Heeft u nog vragen over het lidmaatschap? Bel dan met 079-3252157.

Aanmeldformulier lidmaatschap Bouwend Nederland

legend_membership

1. Naam en bedrijfsgegevens*

* Als uw onderneming onder een moedermaatschappij valt, waar meerdere werkmaatschappijen onder vallen en actief zijn in de sector bouw en/of infra dan dient de moedermaatschappij lid te worden.

2. Uw bedrijfsgegevens in relatie tot het lidmaatschap

Het APG-aansluitnummer is het aansluitnummer bij uitvoeringorganisatie APG. Deze organisatie incasseert de loon- en premiegegevens voor werkgevers in de Bouwnijverheid. Een bedrijf dat personeel in dienst heeft, beschikt over een APG-aansluitnummer.3. Cao-werknemers

Als lid van Bouwend Nederland bent u aangesloten bij de Stichting Onderlinge Garantieregeling Bouwbedrijf (OGB). De OGB beheert de stakingskas en voert de stakingsregeling uit. Klik hier voor meer informatie.
(meerdere antwoorden mogelijk)
4. Hoeveel bedraagt de totaal gefactureerde bedrijfsomzet over het afgelopen jaar?
5. Wat zijn voor u de belangrijkste redenen voor het lidmaatschap?

(meerdere antwoorden mogelijk)6. Door wie of op welke wijze bent u op het lidmaatschap geattendeerd?

7. Gegevens directie

Directielid 1 (statutair directeur)Directielid 2 (indien van toepassing)8. Opmerkingen

9. Verklaring en versturen

Is uw bedrijf, een lid van uw directie (bij vraag 8 ingevulde personen) in de afgelopen vijf jaar strafrechtelijk veroordeeld voor een misdrijf, dat direct of indirect verband houdt met de uitoefening van een onderneming? Zo ja, geef dan aan om welk strafbaar feit het ging en wat de strekking van de veroordeling was.

Is uw bedrijf, een lid van uw directie (bij vraag 8 ingevulde personen) in de afgelopen vijf jaar betrokken bij een faillissement? Zo ja, geef daarbij aan om welke natuurlijke of rechtspersoon het ging, de datum van het faillissement en eventuele bijzonderheden.


  • dat ik de gegevens naar waarheid heb ingevuld en akkoord ga met de statuten en reglementen van het lidmaatschap van Bouwend Nederland*.
  • dat ik akkoord ga met ontvangst van alle correspondentie en facturen van de correspondentie per e-mail.
  • dat ik akkoord ga met ontvangst van de ledennieuwsbrieven van Bouwend Nederland op het e-mailadres of de e-mailadressen zoals hierboven ingevoerd. U kunt zich te allen tijde afmelden via de afmeldlink onderaan genoemde nieuwsbrief.