Voorwaarden lidmaatschap

Alle bedrijven die actief zijn in de sector bouw en/of sector infrastructuur en die gevestigd zijn in Nederland, kunnen lid worden van Bouwend Nederland. Verder dient u te voldoen aan een aantal lidmaatschapsvereisten:

  • Inschrijving Handelsregister bij Kamer van Koophandel
  • Stamnummer omzetbelasting
  • Afdracht sociale premies en lasten (indien van toepassing)
  • Afdracht premies bedrijfstakeigen regelingen (indien van toepassing)

Vanzelfsprekend dienen alle leden de alom gerespecteerde normen en waarden in het maatschappelijk verkeer in acht te nemen. Met uw lidmaatschap heeft u zich verzekerd van deelname aan dé toonaangevende organisatie in de bouw- en infrasector.