Strategische Partner Zilveren Kruis

Zilveren Kruis is de grootste zorgverzekeraar in Nederland en strategische partner van Bouwend Nederland. Naast het leveren van een goede zorgverzekering gelooft Zilveren Kruis dat succesvolle bedrijven zich onderscheiden door gezonde en vitale medewerkers en zet zich hier graag voor in. Zo ondersteunt Zilveren Kruis Bouwend Nederland bij het invulling geven aan vitaliteit en gezondheidsmanagement. Zilveren Kruis noemt dit Gezond Ondernemen.

Zilveren Kruis richt zich hierbij samen met Bouwend Nederland op ondersteuning bij het gezond houden van medewerkers. Het snel en effectief re-integreren bij verzuim, maar verzekert ook financiële risico’s bij langdurig zieke medewerkers. Door deze aanpak wordt verzuim lager, dalen de kosten en stijgt de medewerkerstevredenheid.

Zo werkt Zilveren Kruis mee aan uw gezondheidsbeleid. We bieden in eerste instantie inzicht, gebaseerd op relevante feiten én ervaringen uit de markt. Vanuit dit inzicht kijken we samen met de werkgever wat de organisatie nodig heeft op het gebied van gezondheidsmanagement. En zoeken we voor u uit welke gezondheidsoplossingen relevant zijn.

Gezamenlijke thema: Duurzame Inzetbaarheid

Bouwend Nederland en Zilveren Kruis trekken gezamenlijk op met het thema Duurzame Inzetbaarheid. De komende drie jaar ontplooien we samen diverse activiteiten om de bouw- en infrabedrijven handvatten te geven waarmee werknemers fysiek fit en mentaal sterk blijven tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Zo bouwen we mee aan een cultuur waarin gezondheid centraal staat. Waar leidinggevenden en medewerkers met elkaar in gesprek gaan over gezondheid. En creëren we een omgeving van bewustzijn als het gaat over de eigen gezondheid, thuis maar ook op werk. Werkgevers en Zilveren Kruis gaan samen die uitdaging aan.

Joke Villanueva, hoofd personeelszaken bij VORM Bouw: “Binnen VORM zien wij het belang van duurzame inzetbaarheid in. De 24-uurs sessie via Zilveren Kruis bij Pim Mulier op Papendal heeft dat nog eens bevestigd. We gaan hier actief mee door en zien de samenwerking tussen Bouwend Nederland en Zilveren Kruis als een groot voordeel voor ons en andere bedrijven om onze medewerkers duurzaam inzetbaar te maken.”

Marriët de Jonge, hoofd P&O bij Van Gelder: “We hebben binnen Van Gelder de Gezond Ondernemen Scan van Zilveren Kruis uitgevoerd en hier gaan we ons beleid op schrijven, zowel individueel als op bedrijfsniveau. We zien bijvoorbeeld ook dat samen sporten verbroedert. De samenwerking tussen Bouwend Nederland en Zilveren Kruis helpt ons daarbij.”

Naast strategische partner ook ledenvoordeelpartner

Bouwend Nederland heeft afspraken gemaakt met Zilveren Kruis over de collectieve zorgverzekeringen en gezondheidsoplossingen. Zo profiteren leden profiteren van:

  • Hoge collectiviteitskorting van 10% op de basisverzekering;
  • 17% collectiviteitskorting op de aanvullende verzekering;
  • 15% collectiviteitskorting op de tandartsverzekeringen én Extra Vitaal;

    Voor werkgevers 
  • 25% collectiviteitskorting op premie Present! pakketten.

Kijk voor meer informatie op zilverenkruis.nl/bouwendnederland.