Masterclass JBN

De Masterclass bestaat uit vier modules. Module 1. Zelfleiderschap start op 2 en 3 september 2022. Hierna volgen de volgende 3 modules
 
JBN Masterclass module 2 Samenwerking
4 en 5 november 2022 van 9.00 uur vrijdag tot zaterdag 13.00 uur
 
JBN Masterclass module 3 De Toekomst van de Bouw
20 en 21 januari 2023 van 9.00 uur vrijdag tot zaterdag 13.00 uur

JBN Masterclass module 4 Innovatie van eigen businessmodellen
10 en 11 maart 2023 van 9.00 uur vrijdag tot zaterdag 13.00 uur

  
De JBN Masterclass is een persoonlijk ontwikkelingsprogramma van acht maanden. De ruggengraat wordt gevormd door een viertal tweedaagse modules, telkens van vrijdag 09.00 uur tot zaterdag 13.00 uur. Tussen die modules vinden buiten werktijd kleinere bijeenkomsten plaats in de vorm van intervisies en bedrijfsbezoeken. Het hele programma is een 50/50 mix van theorie en praktijk, kennis en kunde, opleiding en training. Want juist door toepassing en ervaring versnelt persoonlijke groei en beklijven nieuwe inzichten. De vier modules zijn verder gestructureerd langs twee assen. De eerste as loopt van nu naar de toekomst. De tweede as loopt tussen intern en extern. De eerste module gaat over jezelf. En hoe je je voorbereid op een toekomst met eindverantwoordelijkheid. Vandaar de titel Zelfleiderschap. De tweede module gaat over de sector. Hoe die zich ontwikkelt. En hoe je daar als persoon en bedrijf in acteert. Oftewel, Integraal ketenbeheer. De derde module gaat over de toekomst. Wat er op de sector afkomt. En wat je daar mee kunt. En wilt. Of misschien wel moet. De toekomst van de bouw. De vierde module betrekt de toekomst op het eigen bedrijf. Met als titel: Innovatie van eigen business modellen.
 
Direct inschrijven of meer informatie? Klik hier.


Direct aanmelden

Datum en tijd

vrijdag 02 september 2022
van 09:00 tot 13:00 uur

Direct aanmelden