Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws

Nieuws

Lees hier het laatste nieuws over Bouwend Nederland en de bouw- en infrasector.

Nieuws

Filters
Vrijdag 12 juli 2024
Convenant: op naar duurzamer asfalt in het Noorden

Overheden, brancheorganisaties en marktpartijen in de drie noordelijke provincies zetten samen in op duurzamer asfalt. Daarvoor hebben ze de afgelopen weken hun handtekening gezet onder een convenant. De ondertekenaars streven naar minder soorten asfalt, een duurzamere samenstelling en productie op een lagere temperatuur. Daarnaast zetten ze in op hergebruik van asfalt en verduurzaming van de drie noordelijke asfaltcentrales.

Vrijdag 12 juli 2024
Brabants uitje smaakt naar meer: af van de gebaande paden

Dit jaar stond de ledenexcursie in het teken van avontuur, bourgondisch genieten, varen en een stadswandeling. De perfecte locatie is dan Den Bosch waar alles bij elkaar komt. We kijken terug op een zeer geslaagd tweedaags evenement waar we op een ontspannen manier even afstand kunnen nemen van de dagelijkse drukke bouw- en infrapraktijk.

Donderdag 11 juli 2024
Vrijstelling op asbestinventarisatieplicht

Vanaf 1 augustus is er een vrijstelling op asbestinventarisatieplicht voor het gas en elektriciteitsnet van de regionale netbeheerders.

Donderdag 11 juli 2024
Betonreparaties aan kunstwerk Giessenbrug

Betonreparaties aan kunstwerk Giessenbrug in de Spaanse Polder Rotterdam

Woensdag 10 juli 2024
Projecten voor versnelling gevraagd!

Vanuit de regionale versnellingstafels in Zuid-Holland worden leden van Bouwend Nederland opgeroepen om hun vastlopende projecten in te dienen bij de regionale versnellingstafels. Doel is het versnellen van betreffende projecten en inzichtelijk maken welke knelpunten voortgang vooral belemmeren.

Woensdag 10 juli 2024
Bouw- en infrasector lanceert nieuw hitteprotocol

In reactie op de toenemende hittegolven en het veranderende klimaat, heeft Volandis in samenwerking met sociale partners AFNL, Bouwend Nederland, CNV, FNV en Waterbouwers een nieuw hitteprotocol ontwikkeld voor de bouw- en infrasector. Dit initiatief biedt een uitgebreide set richtlijnen en maatregelen om veilig te kunnen werken bij hoge temperaturen.

Woensdag 10 juli 2024
Samen sterk voor aanpak krapte in de infra

We hebben als infrasector een grote uitdaging. Ons werk is voorwaardelijk voor de vele maatschappelijke uitdagingen waar we als land voor staan. Tegelijkertijd zijn er te weinig mensen om dat werk uit te voeren. De verwachting is dat die krapte tot minimaal 2040 mede door vergrijzing en ontgroening verder toeneemt. Het is tijd voor extra actie. De komende jaren maken we ons, samen met onze leden en relevante stakeholders, sterk voor een aanvullend pakket aan maatregelen om de krapte verder aan te pakken.

Woensdag 10 juli 2024
Ook provincie Limburg hanteert ingroeimodel emissieloos bouwen

Najaar 2023 tekenden ruim 45 partijen het convenant Schoon en Emissieloos bouwen. Zo ook de provincie Limburg. De provincie sprak met een aantal grote Limburgse gemeenten af om de methode van gemeente Eindhoven te gebruiken, elk op een eigen ambitieniveau met het convenant SEB als minimumeis.

Dinsdag 9 juli 2024
Oproep aan minister: maak schoon en voldoende water tot topprioriteit

AARDige Buren, Aedes, ANWB, Biohuis, Bouwend Nederland, Caring Farmers, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, NEPROM, Vereniging Eigen Huis en Vewin met hun achterban van ruim 6,5 miljoen Nederlanders en 5000 bedrijven en woningcorporaties roepen de nieuwe minister van Infrastructuur & Waterstaat Barry Madlener op om schoon, voldoende en betaalbaar water voor mens en natuur te waarborgen in het nieuwe regeringsprogramma. Dit initiatief komt voort uit de dringende noodzaak om waterkwaliteit en -beschikbaarheid in Nederland te verbeteren in het licht van groeiend watergebruik, toenemende vervuiling en klimaatverandering.

Dinsdag 9 juli 2024
WKB Begeleidingstraject Regio Randstad Zuid

Sinds 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht. Deze wet heeft grote consequenties voor de organisatie van de kwaliteitsborging bij alle bouw- en infrabedrijven.

Dinsdag 9 juli 2024
FNV plant actieweek en pauzeert cao-traject om zwaarwerkregeling

FNV roept haar leden in een brief op om van 9 tot en met 13 september mee te doen met een landelijke actieweek om verlenging van de zwaarwerkregeling te bereiken. Zij zien zich hiertoe genoodzaakt om de druk op te voeren bij zowel VNO-NCW als de politiek. We zijn wederom verbaasd over de aangekondigde acties op bouwplaatsen. We vinden het daarnaast onbegrijpelijk dat FNV hierdoor ook haar voorbereidende cao-traject pauzeert. FNV blijft haar pijlen met deze acties richten op de verkeerde partij.

Maandag 8 juli 2024
Infraplatform bezoekt schoolvoorbeeld voor plattelandsvernieuwing De Bakelse Plassen

Als je uitgenodigd wordt op een golfbaan, dan verwacht je een balletje te gaan slaan. Maar voor de leden van het Infraplatform Regio Randstad Noord en Brabant kreeg het bezoek aan Golfbaan Stippelberg in het recreatie- en natuurgebied de Bakelse plassen veel meer diepgang. Zij kregen een voorlichting en een rondleiding in dit gebied dat geldt als een schoolvoorbeeld van plattelandsvernieuwing.

Word vandaag nog lid!

Samen met 4.500 leden sta je sterker en kun je profiteren van exclusieve ledenvoordelen.

  • Deskundige antwoorden op al je vragen over de bouw- en infrasector
  • Deel kennis en netwerk met collega-bedrijven
  • Benut financiële ledenvoordelen en verdien je lidmaatschap terug