'Bouwen onmisbaar voor betaalbaar wonen'

Anne Koning is de nieuwe gedeputeerde van wonen in Zuid-Holland

dinsdag 14 januari 2020
Afbeelding 'Bouwen onmisbaar voor betaalbaar wonen'

Als het aan gedeputeerde Anne Koning (PvdA) ligt, wordt er daarom de komende jaren flink bijgebouwd in provincie Zuid-Holland. "Betaalbare huur- en koopwoningen komen er niet vanzelf, daar hebben we de bouwsector bij nodig."

In september is Koning geïnstalleerd als Gedeputeerde Statenlid van Zuid-Holland met de portefeuille Wonen, Ruimtelijke Ordening, Recreatie en Sport. Haar belangrijkste ambitie is het versnellen van de woningbouw. Er ligt een woonopgave van zo'n 150.000 woningen tot 2030. Koopwoningen worden duurder en huren stijgen, maar wonen moet betaalbaar blijven voor alle inwoners van de provincie Zuid-Holland, vindt Anne Koning. "Betaalbare woningen zullen uit de nieuwbouw moeten komen.” In het coalitieakkoord staat expliciet vermeld dat de provincie graag samen met de sector bestaande belemmeringen wil wegnemen, zodat er versneld betaalbare woningen worden gerealiseerd. “Ik zou hierover nog wel meer ideeën uit de sector willen horen”, aldus Koning.

Harde bestemmingsplannen

"Er is een aantal dingen dat we hier als provincie aan kunnen doen. Het bouwen zelf gaan we niet over, maar we kunnen bijvoorbeeld wel samen met de gemeenten en regio's werken aan voldoende plancapaciteit", legt Koning uit. "En dan bedoel ik niet alleen dat er in theorie voldoende capaciteit is, maar dat er ook daadwerkelijk harde bestemmingsplannen komen voor plekken die geschikt zijn om te bouwen." De provincie kijkt hierbij momenteel vooruit tot ongeveer 2030. Per regio in de provincie is uitgerekend hoeveel woningen er gebouwd moeten worden. Gemeenten mogen  tot dertig procent meer woningen inplannen dan nodig is volgens de woningbehoeftevoorspellingen. Koning: "Die zogenaamde overprogrammering betekent niet dat gemeenten ook 130 procent mogen bouwen, maar we voorkomen er wel mee dat er te weinig woningen worden gebouwd als er plannen uitvallen of uitgesteld worden."

Buiten bebouwde kom

De provincie volgt de Ladder voor duurzame verstedelijking en wil de meeste van de nieuwe woningen binnenstedelijk realiseren. "Maar niet uitsluitend", benadrukt Koning. "Waar het niet mogelijk is binnen bestaand stedelijk gebied te bouwen, hebben we plekken aangewezen buiten de bebouwde kom." Het vorige college tekende een woondeal met het Rijk, waarin acties zijn afgesproken om tot een versnelling van woningbouw te komen. "Er wordt aan verschillende locaties binnen die woondeal gewerkt. Het volgende bestuurlijke overleg hierover staat begin 2020 gepland. Ondertussen hebben we de 'vliegende brigade' beschikbaar gesteld. Dat betekent dat specialisten van de provincie met gemeentes meedenken hoe de versnelling op locaties echt tot stand kan komen. Bijvoorbeeld welke parkeeroplossingen er nog bij moeten komen, of welk type woningen het meest geschikt is. Ze kunnen gemeentes helpen met de randvoorwaarden om het plan van de grond te krijgen. Ook hier kunnen we de input vanuit de sector goed bij gebruiken."

Toverstafje

Een andere ambitie van Koning is het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. "We willen werken aan klimaatadaptatie en waar mogelijk verduurzaming, zonder dat het in de weg staat van het aantal woningen en van de betaalbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van huurwoningen. Dat is niet gratis, maar de energierekening gaat erdoor omlaag. Zo hoeven bewoners er niet financieel op achteruit te gaan." Koning was pas net geïnstalleerd toen de PFAS- en stikstofdiscussie in alle hevigheid losbarstte. Ze is niet de verantwoordelijke gedeputeerde voor dit onderwerp. "Maar ik had graag een toverstafje om het stikstofprobleem op te lossen. We hebben als provincie nauw contact met het Rijk over de generieke maatregelen, maar zetten ook onze eigen bevoegdheden in om belemmeringen waar mogelijk weg te nemen. We zorgen bijvoorbeeld dat vergunningsaanvragen in ieder geval beoordeeld kunnen worden, zonder dat natuurwetgeving in de weg staat. We vinden als provincie dat er echt gebouwd moet blijven worden in Zuid-Holland, maar ik ben bang dat er met name bij grote projecten nog wel stappen ondernomen moeten worden om die woonambities waar te maken. Het zijn processen die helaas erg ingewikkeld zijn, maar er wordt hard aan gewerkt."

Lees ook onze analyse van het coalitieakkoord van Zuid-Holland in de laatste BNL.