Gelderse bouw en infra zetten in op ‘Groene Koers’

Afbeelding Gelderse bouw en infra zetten in op ‘Groene Koers’
woensdag 11 maart 2020

De versnelling van de verduurzaming van materieel en bouwmachines. Dat is het effect van de Groene Koers voor Bouw & Infra, een nieuw programma waarmee bouw en infrasector vol inzetten op emissiereductie. Het eerste Gelderse exemplaar werd 11 maart aan gedeputeerde Peter Kerris overhandigd door Bouwend Nederland-regiomanager Wilbert Schellens.

Op een bijeenkomst georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Provincie Gelderland over stikstof en woningbouw, werd de Groene Koers toegelicht door regiomanager Wilbert Schellens. “Dit is een belangrijk antwoord van de sector op de vraag hoe we werken aan een reductie van CO2-uitstoot, stikstof en fijnstof van mobiele voertuigen en bouwmaterieel op bouwlocaties.”

Gedeputeerde Kerris was blij met de overhandiging van de Groene Koers. "Geweldig dat Bouwend Nederland die stap neemt. We willen daar ook als overheid samen mee aan de slag," aldus Kerris.

Bouwend Nederland liet inventariseren hoe de opbouw van mobiele werktuigen en bouwmaterieel momenteel is. Wat bleek, nog maar een beperkt aantal bouwers heeft een elektrische of met waterstof aangedreven bouwmachine. Met de Groene Koers voor Bouw & Infra, een nieuw programma dat de brancheorganisatie samen met Cumela en BMWT aftrapt, moet daar verandering in komen. 

Schellens: “Het is toepasselijk dit op een bijeenkomst te overhandigen die gaat over stikstof en woningbouw. We dragen daar als sector natuurlijk minimaal aan bij. Door de stikstofproblemen hebben we onze ambities in deze Groene Koers echter wel versneld. We zien ook dat de uitstoot van materieel namelijk een enorme impact heeft op het verlenen van vergunningen.”

Verduurzaming is echter ook een kwestie van aanbod, ziet Bouwend Nederland. Het aanbod van machines en materieel, bijvoorbeeld elektrisch of met waterstof, is beperkt. Mét overheidspartners is het zaak om te komen tot een schaalvergroting, bijvoorbeeld door effectieve regelingen die dit stimuleren.

Bouwend Nederland bereikt met de Groene Koers dat ambitieuze verduurzaming bereikbaarder wordt voor elke bouwer, dat helder is wat er al kan zodat iedereen stappen kan gaan zetten. De Groene Koers tracht te komen tot een versnelling van de transitie naar zero emissie mobiele werktuigen/(bouw)materieel. De sector wil snel beginnen met concrete maatregelen, maar het is ook een blijvend traject omdat er een koppeling zit met het Klimaatakkoord richting 2030.

Lees hier meer over de Groene Koers.