Oproep aan provincies en waterschappen: help de sector de crisis door te komen

woensdag 1 april 2020
Aanleggen van damwand voor schutsluis Blaricummermeent

Op woensdag 1 april verstuurde Bouwend Nederland in samenwerking met MKB Infra, CUMELA Nederland, Vereniging van Waterbouwers, Koninklijke NLingenieurs en Techniek Nederland een brief naar alle inkooporganisaties van de provincies en waterschappen in Nederland. Net als eerder op de Nederlandse gemeenten doen we ook op deze instellingen een klemmend beroep op hen om samen de enorme economische gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken.

Brief aan de inkooporganisaties van de Nederlandse provincies

De coronacrisis heeft Nederland in de greep. Naast de heel trieste menselijke drama’s ontrolt zich ook een gigantisch economisch drama. De bouwsector in de breedste zin (bouw, infra, techniek, waterbouw) kan gelukkig gedeeltelijk doorwerken, mede dankzij de krachtige steun van diverse bewindslieden. Van wat het voor de hele bevoorradingsketen betekent als dat niet het geval zou zijn, hebben we al een desastreus voorproefje gehad met de stikstof- en PFAS-crisis.

Lees hier de complete brief aan de provincies van Nederland.

Brief aan de inkooporganisaties van de Nederlandse waterschappen

Continuïteit in de opdrachten- en geldstroom en continuïteit van de activiteiten is nu van het allergrootste belang. De bouwsector is blij dat dit belang niet alleen wordt onderkend door de betrokken bewindslieden, maar ook door grote opdrachtgevers als Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf. Zij proberen lopende werken zoveel mogelijk doorgang te laten vinden en zelfs voorgenomen projecten eerder te laten uitvoeren in het belang van de continuïteit van de economie en de werkgelegenheid.

Lees hier de complete brief aan de Nederlandse waterschappen

 

Coronacrisis | Vragen en antwoorden

Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden van leden.

Naar themapagina Coronacrisis