'Stikstofuitstoot moet 50 procent lager zijn in 2030'

maandag 8 juni 2020
Afbeelding 'Stikstofuitstoot moet 50 procent lager zijn in 2030'

De stikstofuitstoot moet, ten opzichte van 2019, gehalveerd zijn in 2030. Dat concludeert een speciale commissie, onder leiding van oud-minister Johan Remkes, vandaag in zijn eindrapport aan het kabinet om de problemen rondom stikstof op te lossen. Tegelijkertijd moet er worden geïnvesteerd in herstel van de natuur.

Lees ook onze reactie op het advies van Remkes: Massief investeringspakket in bouw- en infra is dé weg uit coronacrisis

Het eindrapport 'Niet alles kan overal' bericht dat de stikstofhalvering per provincie geregeld moet worden, afhankelijk van de staat van de Natura 2000-gebieden. De commissie stelt voor om meer natuurgebieden aan te wijzen.

Kritiek op kabinetsplannen

Het Adviescollege Stikstofproblematiek van Remkes heeft kritiek op de plannen van het kabinet om het stikstofprobleem aan te pakken. De plannen lijken niet ambitieus genoeg en hebben veel weg van eerder beleid, het Programma Aanpak Stikstof (PAS) waar een jaar geleden de Raad van State een streep doorhaalde. Het kabinet streeft naar een daling van 26 procent in 2030, Remkes vindt dat 50 procent een verplichting is en niet een streven. "Er lijkt sprake van het zoeken naar rek en ruimte."

Coronacrisis

De stikstofproblemen lossen zichzelf niet op door de coronacrisis waardoor het aantal economische activiteiten gedaald is, zo waarschuwt Remkes. "De afname van ammoniak is in de landbouw de afgelopen maanden helemaal niet afgenomen. Naar verwachting is de stikstofafname tijdelijk." Remkes zegt dat het probleem met stikstof er nog steeds is en alleen maar urgenter is geworden.

Reeds genomen maatregelen

De Commissie Remkes deed eerder al tussenadviezen waarop het kabinet maatregelen nam, zoals de verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur overdag en groei van de luchtvaartsector, mits daar ook verduurzaamd wordt. Ook werd de opening van Lelystad Airport uitgesteld.

Bekijk hier het volledige eindrapport 'Niet alles kan overal' van het Adviescollege Stikstofproblematiek.

Alles over stikstof

Wil je meer lezen over stikstof? Bekijk dan de speciale informatiepagina over dit thema.

Lees hier wat wij doen