• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • 25 juni: Verhagen kijkt terug op 1 jaar BTIC en draagt stokje over aan Terpstra

25 juni: Verhagen kijkt terug op 1 jaar BTIC en draagt stokje over aan Terpstra

BTIC ontpopt zich als ‘springplank naar innovatie’

maandag 22 juni 2020

Richard Massar

communicatieadviseur
Maxime Verhagen

Als boegbeeld van het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC), het vliegwiel voor bouw-, ontwerp-, en techniekinnovatie, draagt Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen het stokje op 25 juni tijdens een online event BTIC Talks over aan voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland. In een interview blikt Verhagen terug op het eerste jaar. “Het BTIC stelt ons in staat om samen onze grenzen te verleggen en met nieuwe oplossingen te komen.”

Waarom was de totstandkoming van het BTIC voor u zo belangrijk?

“De Bouwagenda legde in 2017 de vinger op de zere plek als het gaat om de grote uitdagingen voor de samenleving. Ze zijn zo complex en zo ingrijpend dat niemand het alleen kan oplossen. Iedereen ziet dat, begrijpt dat en spreekt de wil tot samenwerking uit. De Rijksoverheid probeert daarin te sturen, maar worstelt tussen centrale en regionale regie en verantwoordelijkheid. Aan het bouwen worden ook steeds meer eisen gesteld op het gebied van duurzaamheid, omgeving en beperkingen van geluid.

In combinatie met een systeem van aanbesteden per project en op laagste prijs, maakt deze opeenstapeling van eisen het er niet makkelijker op om een project rendabel te maken. Ondanks de lage marges innoveren bedrijven nu volop in projecten, maar dat is geen springplank naar structurele innovatie door alle schakels van de sector heen. Het BTIC speelt de rol van aanjager van samenwerking en die van makelaar door toepassingsgerichte innovatievragen te koppelen aan kennisaanbod en financiering. In een programma en niet in projecten. Niet om dat wat we al kunnen op te schalen, maar om samen onze grenzen te verleggen en met nieuwe oplossingen te komen die hun weg vinden in de sector en het onderwijs. Zodat het bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke problemen waar de sector mee te maken heeft, er efficiënter gewerkt wordt en de marges beter worden. Het ontbrak tot nu toe aan een onafhankelijk en gezamenlijk instrument om dat te doen.”

Welk ‘BTIC-moment’ is u persoonlijk het meest bijgebleven?

“De totstandkoming van het BTIC was niet makkelijk. De betrokken partijen moesten hun eigen belangen en scepsis opzij zetten voor een hoger doel. De inzet van de Taskforce Bouwagenda in het algemeen en Bernard Wientjes in het bijzonder waren onontbeerlijk. Maar niet het moment van ondertekenen, maar de eerste bijeenkomst van de BTICRaad een jaar geleden blijft mij in het bijzonder bij. Van vooringenomen standpunten was geen sprake, iedereen was tot op het bot gemotiveerd om de innovatie in de sector naar het volgende niveau te tillen. Die energie is alleen maar toegenomen.”

Heeft het BTIC tot nu toe gebracht wat u ervan verwachte?

“In de korte tijd dat het BTIC bestaat, nu precies één jaar, is al veel bereikt. Maar het glas is altijd halfvol, er kan nog veel meer bij. Dat het zou lukken om een consortium van 125 partijen bij elkaar te brengen om met elkaar een plan te schrijven voor innovatie in verduurzaming van bestaande woningen, was een succes. Maar er is zoveel meer nodig. Er moeten meer consortia komen om echte sprongen te maken op het gebied van digitalisering, circulariteit, emissievrij bouwen en infrastructuur. Die consortia goed faciliteren en in staat stellen om tot nieuwe structurele oplossingen te komen die onze bestaande kennis en vaardigheden te boven gaan, is wat ik van het BTIC verwacht.” 

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland neemt op 25 juni de rol van boegbeeld van het BTIC van u over. Wat wilt u hem meegeven?

“Ik wil hem meegeven dat in deze periode, waarin de ene crisissituatie bovenop de andere crisissituatie komt, van het bedrijfsleven, de overheden en de kennisinstellingen het uiterste wordt gevraagd om met oplossingen te komen die snel uitvoerbaar zijn. Acute problemen zoals stikstof en PFAS moeten ook nu worden opgelost, maar we moeten ook verder werken aan oplossingen voor de toekomst. Kiezen voor het optimaliseren van wat we al kunnen, brengt ons onvoldoende verder. We moeten niet alleen vooruit, maar ook een steeds een stap hoger. Blijf met de BTICRaad scherp op het aanjagen, bundelen en makelen van nieuwe vragen en nieuw aanbod. Alleen dan kunnen we de sprongen maken die nodig zijn en de springplank naar innovatie blijven.”

Aanmelden

Meld je hier aan voor het live streaming event op 25 juni van 11:00-12:00 uur. Je ontvang dan nadere informatie over het programma en een link naar de online omgeving.