Veilig doorwerken met een coronapieper

maandag 3 augustus 2020

Angelina van Weerdenburg

Communicatieadviseur
Afbeelding Veilig doorwerken met een coronapieper

Het ‘nieuwe normaal’ sinds de uitbraak van het coronavirus levert elke sector hoofdbrekens op. Zo ook de bouw: de voorgeschreven anderhalve meter afstand vormt op een bouwplaats een flinke uitdaging. Daarom nam projectontwikkelaar en bouwer VORM uit Papendrecht het initiatief voor een innovatief hulpmiddel: een coronapieper.

Individueel reizen, passeerschermen, gelaatsbescherming en gescheiden schaften: elke bouwer treft maatregelen om te voldoen aan de voorschriften van het RIVM. Maar in de praktijk van de bouwplaats is het behouden van anderhalve meter afstand soms lastig: bijvoorbeeld bij steigerwerk of metselen. Daar lag een uitdaging, vertelt Hans Meurs, Algemeen directeur van VORM. "We doen er op onze bouwplaatsen alles aan om onze medewerkers te beschermen. VORM wil vooroplopen, ook tijdens de coronacrisis. Daarom waren we op zoek naar een innovatie die de bouwsector kan helpen om veilig door te werken."

Het idee voor een pieper kwam van Meurs' kinderen en is dan ook kinderlijk eenvoudig. Iedereen op de bouwplaats draagt een bluetoothsensor, die signaleert of er een andere zender binnen anderhalve meter in de buurt is. Is dat het geval, dan klinkt een piep die de drager erop wijst dat hij meer afstand moet bewaren.

Grote vraag

VORM’s innovatiemanager Norbert Schotte nam het ontwikkelingstraject op zich en zette het idee uit bij een aantal gevestigde partijen. "Die noemden het een onmogelijke opgave om binnen een maand zo'n product te ontwikkelen." Het bedrijf Mapiq, dat zich al had bewezen met slimme technologie voor kantoren, greep de uitdaging wel aan. In het razendsnelle ontwikkeltraject dat volgde, liepen Schotte en Mapiq tegen diverse praktische problemen aan, die dankzij de flexibiliteit en vastberadenheid van de betrokken partijen steeds werden overwonnen.

Toen VORM het voornemen om een coronapieper te gaan produceren wereldkundig maakte, bleek de animo overweldigend. De vraag kwam niet alleen uit de bouwsector, maar ook uit de scheepvaart, zorg en kantoren. Schotte ging daarom op zoek naar een partij die de pieper op grote schaal kon produceren en stuitte op het Oostenrijkse SAFEDI, dat een soortgelijk product al ontwikkelde en wereldwijd levert.

Maatschappelijk belang

"De drijfveer voor het ontwikkelen van een coronapieper is voor ons vanaf het begin gezondheid en maatschappelijk belang geweest", zegt Schotte. "Als de bouw stil komt te liggen, betekent dat een flinke economische klap. We hadden ook nooit de intentie om geld te verdienen aan dit product. Het bleek dat SAFEDI ons voor was. Dan kan ik koppig zijn en de concurrentie aangaan, maar dat gaat in tegen ons morele kompas. De bouw heeft meer baat bij het gebruik van één product dan bij verschillende partijen op de markt." VORM heeft daarom de productie van zijn eigen pieper gestaakt en is een samenwerking aangegaan met SAFEDI.