• Home
 • Actueel
 • Nieuws
 • Ledenvergadering Veluwestreek 8 september 2020: dit is de agenda

Ledenvergadering Veluwestreek 8 september 2020: dit is de agenda

dinsdag 8 september 2020
Muur met helmen

Op dinsdag 8 september 2020 is er weer een ledenvergadering voor leden van de afdeling Veluwestreek. Dit is de agenda.

Afgelopen maanden zijn er gesprekken geweest tussen Bouwmensen, sectieleiders van scholen en het bestuur van afdeling Veluwestreek om, mede naar aanleiding van onze menukaart, beter en meer samen te werken. We kijken hoe we elkaar kunnen versterken. Om praktisch invulling te geven en beeld bij een school te hebben zijn we uitgenodigd bij het Morgen College. Er wordt een presentatie verzorgd waarbij we nader kennis maken met de technische profielen van het Morgen College in het algemeen (maar dit geldt ook voor bv. Meerwaarde en Nuborg) en BWI (bouwen, wonen, interieur) in het bijzonder. Vervolgens worden we bijgepraat over de ontwikkelingen rond Sterk Techniekonderwijs. Door middel van dit meerjarige subsidietraject versterken en verduurzaamt het Morgen College haar techniekonderwijs in samenwerking met het regionale bedrijfsleven en het MBO. De uitvoering van verschillende programmalijnen brengt nieuw elan in het techniekonderwijs. Bouwend Nederland is hierbij een belangrijke partner.

Het programma ziet er als volgt uit:

Ontvangst bij Morgen College in Harderwijk om 15.45 uur.
Locatie: De Siepel 2, 3842 AE Harderwijk

We starten om 16.00 uur met rondleiding en aansluitend een presentatie en interactief gesprek over mogelijke leerdoelen/keuzevakken en de verbinding met het bedrijfsleven. Verder bespreken we mogelijkheden om vakkrachten als hybride docent te laten functioneren. Rond 17.30 sluiten we af met een hapje en drankje dat we aangeboden krijgen van de school.

Ledenvergadering

Na het bezoek aan de school gaan we naar Restaurant Kok Experience waar we in het Grill & Chill-lokaal (Hoofdweg 2 in Harderwijk) eten. Dit is op loopafstand van het Morgen College. De auto kun je daar laten staan. De vergadering willen we beginnen rond 18.00/18.30. Het gaat om een korte formele jaarvergadering waarna we heerlijk gaan eten. Uiteraard houden we ons aan de RIVM-richtlijnen en houden we zo veel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen vergadering 3 september 2019
 3. Jaarverslag van de secretaris
 4. Financieel verslag van de penningmeester
  • Benoeming kascommissie
  • Vaststelling jaarlijkse contributie
 5. Mededelingen
  • Bestuurssamenstelling
 6. Rondvraag
 7. Volgende vergadering
 8. Sluiting