Mkb-ondernemer? Vraag voor 30 september 2020 SLIM-subsidie aan

dinsdag 8 september 2020

Angelina van Weerdenburg

Communicatieadviseur
Afbeelding Mkb-ondernemer? Vraag voor 30 september 2020 SLIM-subsidie aan

Ben jij mkb-ondernemer en wil je een leerrijke werkomgeving creëren en investeren in de groei en ontwikkeling van je medewerkers en het bedrijf? Vraag dan de SLIM-subsidie aan.

Voor mkb-ondernemers kan het lastig zijn om scholing en ontwikkeling een plek te geven, bijvoorbeeld door tijdgebrek, hoge kosten of te weinig kennis over welke scholing nodig is. De SLIM-regeling helpt hierbij en subsidie kan aangevraagd worden tussen 1 en 30 september 2020. Voorbeelden van projecten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd zijn het in kaart brengen van de scholings- en opleidingsbehoeften in de onderneming of loopbaanadviezen voor medewerkers. Ook het oprichten van een bedrijfsschool en het aanbieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg komen in aanmerking voor de subsidie.

Hoeveel subsidie kan je aanvragen?

Vanaf 1 tot en met 30 september kan subsidie worden aangevraagd voor projecten gericht op leren en ontwikkelen. De toegekende subsidie varieert van €5.000 tot maximaal €25.000. Mkb'ers met minder dan 250 werknemers in dienst en een jaaromzet lager dan €50 miljoen (of een jaarbalans onder de €43 miljoen) kunnen een aanvraag doen. Met de SLIM-subsidie krijgen zij 60% van de kosten om de leercultuur in het bedrijf te bevorderen van de overheid vergoed. Voor kleine bedrijven (tot 50 medewerkers) is dit zelfs 80%. De initiatieven hebben een looptijd van twaalf maanden en moeten uiterlijk binnen drie maanden na toekenning starten.

Potje van €48 miljoen

Voor de zogenaamde SLIM-regeling (subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb), stelt het Ministerie van SZW structureel 48 miljoen euro beschikbaar. Doel van de regeling is ervoor te zorgen dat mkb-bedrijven meer werk maken van het bij- en omscholen van hun personeel. De eerste aanvragen voor de SLIM-regeling konden gedaan worden van 2 tot 31 maart. De tweede aanvraagperiode loopt van 1 t/m 30 september.

Meer informatie over de SLIM-regeling, een leven lang ontwikkelen én ervaringen van andere mkb-ondernemers is te vinden via deze website en je kan via deze pagina een aanvraag indienen.