• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Bouwoverlast in Amsterdam zorgt voor levendige discussie op 1,5 meter

Bouwoverlast in Amsterdam zorgt voor levendige discussie op 1,5 meter

Afbeelding Bouwoverlast in Amsterdam zorgt voor levendige discussie op 1,5 meter
donderdag 17 september 2020

Tijdens de eerste fysieke afdelingsbijeenkomst sinds maart tackelde de afdeling Amsterdam dinsdag 15 september een thema dat soms voor verhitte gemoederen in de hoofdstad zorgt: bouwen in de openbare ruimte.

Het regiokantoor aan het Muzenplein was doorgaans de locatie voor de bijeenkomsten van afdeling Amsterdam. Omdat daar onvoldoende ruimte was om 1,5 meter afstand van elkaar te houden, weken de bouwers uit naar golfresort Borchland, in de buurt van de Arena. In een immense zaal konden de circa 25 deelnemers op een veilige afstand van elkaar van gedachten wisselen over een groeiend probleem bij bouwen in de stad.

Klagende bewoners

Pieter van Buul van stadsdeel West lichtte toe hoe vooral in de stadsdelen West en Zuid bewoners steeds meer weerstand krijgen tegen de niet aflatende bouwwerkzaamheden in hun buurt en de overlast die die veroorzaken. Doordat er door de energietransitie en de verduurzaming van woningen eerder meer dan minder gebouwd en verbouwd zal gaan worden, hebben de stadsdelen de werkgroep Bouwdynamiek opgericht. Die kijkt hoe op een goede manier met alle belangen en wensen om te gaan. De themabijeenkomst was bedoeld om de bouwers te informeren over de werkgroep én om de stadsdelen te laten horen waar de bouwers in hun praktijk tegenaan lopen. 

(lees verder onder de foto)

Prikkelende foto's en informatief bouwbord

Naast Van Buul was ook toezichthouder Rob Bos uitgenodigd. In een diapresentatie liet hij zien wat voor situaties hij zoal in de straten aantreft. De beelden zetten aan tot een levendige  discussie die wederzijds begrip opleverde. Bouwers maakten duidelijke  waarom ze soms voor sommige oplossingen moeten kiezen en de mensen van het stadsdelen drukten de bouwers op het hart om toch vooral toezichthouders en bewoners tijdig te informeren over geplande werkzaamheden. Veel irritatie ontstaat immers door gebrek aan informatie. Vandaar ook de verplichting om bij vergunningplichtige werken een week van te voren een bouwbord te plaatsen. Dat moet informatie geven over de werkzaamheden, de planning en waar omwonenden terecht kunnen met vragen.

Nieuwe plannen 

Tijdens de constructieve discussie werd het geopperd om een klankbordgroep op te richten voor permanent overleg tussen stadsdeel en aannemers. Dat kan helpen om problemen bijtijds te tackelen en ideeën die het stadsdeel heeft kunnen daar eerst door aannemers worden getoetst op haalbaarheid voor ze worden doorgevoerd. Kortom: een geslaagde bijeenkomst!