Column | Anders werken vraagt om meer verbinding

dinsdag 20 oktober 2020
Afbeelding Column | Anders werken vraagt om meer verbinding

Anders werken door corona. Afstand houden, anderhalve meter kantooromgevingen, vergaderen via Teams of Zoom, het is al bijna vanzelfsprekend. Gelukkig verandert niet alles; de projecten vinden doorgang en techniek en kennis is nog altijd van belang.

Vooralsnog is er nog voldoende werk, maar de vooruitzichten zijn enigszins onzeker; gemeenten moeten budgetten bijstellen, aanbestedingen vertragen, komt er een tweede coronagolf, blijft stikstof een probleem? Hoe ga je hier als ondernemer mee om?

Voor ons als Gebr. De Koning betekent het, net als in de afgelopen 120 jaar, dat we wendbaar moeten zijn en blijven. Wendbaar om ons aan te passen aan de veranderende omgeving. Of dat nu meer digitaal overleggen, emissieloos bouwen, met andere innovatieve technieken werken is. Eén ding staat voor mij vast. Je zult hoe dan ook de verbinding moeten blijven zoeken. Verbinding binnen de sector en binnen de keten. Kijk naar emissieloos bouwen. Alleen samen, vanuit initiatieven als het Emissieloos Netwerk Infra, kunnen we stappen zetten. Ook verbinding met opdrachtgevers is essentieel, want als we elkaar niet meer spreken, begrijpen we elkaar ook niet meer.

Voor die verbinding tussen lidbedrijven onderling en met opdrachtgevers zet ik me graag in als bestuurslid voor het Infraplatform Randstad Zuid. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan het gesprek met Provincie Zuid-Holland over haar investeringsprogramma en mogelijkheden voor versnelling. Ook met andere opdrachtgevers zoekt het Infraplatform digitaal en fysiek de verbinding op. Meer nog dan voorheen. Dat vraagt in 2020 en 2021 nieuwe (creatievere) vormen om elkaar te spreken. Zodat anders werken wel leidt tot anders aanbesteden, maar niet tot minder werk.

Dirk Jan Teeuw is  Algemeen Directeur Gebr. De Koning bv en bestuurslid Infraplatform RRZ.