Duurzame tips van Van Vulpen

vrijdag 13 november 2020

Yvonne de Rijck

Adviseur Techniek Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer
Afbeelding Duurzame tips van Van Vulpen

Veel bedrijven zetten in op duurzaamheid. Bedrijven willen duurzaamheid uitstralen en duurzaam zijn door verschillende duurzame acties toe te passen, wat mogelijk op termijn meer voordeel biedt bij aanbestedingen. Doe daar je voordeel mee!

Aannemersbedrijf Van Vulpen staat op trede vier van de CO2-prestatieladder en deelt in onderstaand artikel haar duurzaamheidsacties.

Energieverbruik

Bij het besluit om nieuw te gaan bouwen, geheel of gedeeltelijk is het makkelijk om in het ontwerp al duurzame keuzes te maken. Deze keuzes kunnen betrekking hebben op het gebruik van materialen, zodat materialen en onderdelen bij sloop kunnen worden gecirculeerd en hergebruikt. Ook hebben de keuzes betrekking op energievoorziening, zoals het plaatsen van zonnepanelen op een plat dak. Van Vulpen heeft bij haar nieuwbouw gekozen om zonnepanelen te plaatsen op het platte dak en een Warmte Koude bron waarbij het totale rendement over het jaar energieneutraal is.

Logistiek en mobiliteit

Een ander mogelijk minder voor de hand liggende keuze heeft te maken met het logistieke proces. Hoe komen medewerkers naar hun werk? En hoe kun je bijvoorbeeld elektrisch rijden stimuleren? Door zowel voor bezoekers als eigen personeel laadpalen te plaatsen en het aanschaffen van elektrische bedrijfsvoertuigen wordt elektrisch rijden meer gestimuleerd, is de ervaring bij Van Vulpen.

Ook het inrichten van het kantoor helpt bij de duurzaamheidsgedachte. Hoe worden kantoorruimtes ten opzichte van elkaar geordend? Wie zet je bij elkaar en hoe ga je om met centrale ondersteuning en voorzieningen als printers en koffieapparatuur? Van Vulpen heeft gekozen voor ruime werkkamers, en bundeling van functionarissen waarbij de (loop)afstand tussen samenwerkende collega’s binnen een project kort is en er dus snel geschakeld kan worden. Daarbij hebben ze een centrale plek ingericht voor ondersteunende diensten en faciliteiten als printers en koffie/thee. Dit bevorderd de samenwerking en het onderlinge contact.

Uitvoerders en projectleiders die veelvuldig buiten op projecten actief zijn, hebben een eigen ingang waarbij voorzieningen zijn voor Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM). Zo wordt het contact, de kennis en ervaring van buiten met binnen gedeeld.

Bij een aannemer is het aan- en afrijden van voertuigen en materieel geen uitzondering. Door materieel efficiënt op te slaan en de in- en uitritten handig te positioneren, wordt het eenvoudig om spullen snel te pakken en te transporteren wat tijd en logistieke bewegingen scheelt. Daarnaast zullen er minder til-bewegingen nodig zijn voor de werknemers, wat tot een lager ziekteverzuim leidt.

Duurzaam materieel

In 2019 heeft Van Vulpen haar eerste elektrische boorstelling aangeschaft. Een 300 tons elektrische machine met een kortstondige maximale trekkracht van 400 ton. De keuze is gemaakt omdat in de markt steeds meer behoefte is voor het realiseren van langere boringen, de marktontwikkelingen, het verlagen van het brandstofverbruik en CO2 uitstoot en het lagere geluidsniveau. In deze maand november, wordt nummer twee geleverd, mede ingegeven door het project ‘Weg van de Snelweg’, de verbreding van de A27. Het bewust inzetten van hybride graafmachines en aggregaten, ook op zonnepanelen, zorgt op projectbasis voor minder brandstofverbruik en CO2 uitstoot.

Duurzame inzetbaarheid personeel

Het fit en vitaal houden van het personeel van Van Vulpen is ook niet vergeten bij de nieuwbouw. Naast het eerder genoemde efficiënter inrichten van bijvoorbeeld materieel, is er een fitnessruimte beschikbaar voor het personeel dat graag na werktijd alleen of met elkaar aan de slag wil. Bij de centrale meeting, ofwel de kantine, is een tafeltennistafel en voetbaltafel geplaatst. Dit zorgt voor meer beweging en saamhorigheid.

Comfort

Om de zon en lichtval niet hinderlijk te laten zijn, is er gekozen voor automatische zonwering. Daarnaast is het gebouw geluidsarm. Geluiden uit overlegruimten, of centrale meeting komen nauwelijks tot niet de ruimte ernaast binnen.

Voor de overleg ruimten is ook gekozen voor digitale schermen, zodat onder andere projecttekeningen makkelijk kunnen worden bekeken en besproken. Om iets meer privacy te creëren zijn de ramen van kleine overlegruimten met projectfoto’s bedekt. Het gebouw straalt openheid uit en geeft meer werkplezier.

Vanaf deze plek feliciteren wij Van Vulpen met hun prachtige nieuwe kantoor, en toegepaste slimme duurzame initiatieven. Wil jij als bedrijf in 'the spotlight', neem contact op!