Terugdringen uitstoot met elektrisch of emissiearm materieel

woensdag 13 januari 2021

Anne Fokke de Vries

beleidsasviseur materieel
Afbeelding Terugdringen uitstoot met elektrisch of emissiearm materieel

Het Klimaatakkoord, het Schone Luchtakkoord en het Stikstofdossier (onder andere Advies Remkes) hebben als gevolg dat er al meer emissieloos gewerkt moet gaan worden. Dat houdt in dat er ook emissiereductie bewerkstelligd moet worden door het inzetten van emissieloos materieel, dus elektrisch materieel dan wel materieel wat een minder uitstoot heeft.

Wat de inzet van emissiearm materieel willen we graag op de toepassing van nieuwe brandstoffen en retrofilters wijzen. Bij de inzet van het elektrisch materieel worden accupakketten toegepast. Al deze nieuwe facetten hebben ook invloed op het KAM-beleid van lidbedrijven, en dus ook op het werk van de KAM-functionaris. Ter inspiratie hebben we een praktijkvoorbeeld van Dura Vermeer gevonden.

Bekijk hier het praktijkvoorbeeld over de inzet van elektronisch materieel door Dura Vermeer.