Subsidieregeling voor scholing provincie Groningen

vrijdag 19 februari 2021

Alja Vos

adviseur sociale zaken & arbeidsmarkt regio noord
Afbeelding Subsidieregeling voor scholing provincie Groningen

De Provincie Groningen heeft een aantal subsidies beschikbaar gesteld uit het zogeheten Coronafonds. Graag brengen wij twee hiervan bij je onder de aandacht, namelijk de Subsidieregeling Scholing en de Subsidieregeling Stage.

Subsidieregeling Scholing 

Voor wie?
De subsidieregeling scholing is bedoeld voor bedrijven, kennisinstellingen of organisaties die ondanks de coronacrisis willen investeren in scholing en het vergroten van de kennis van hun medewerkers. De regeling is te gebruiken voor een opleiding, training, seminar of cursus door eigenaren of medewerkers.

De voorwaarden in het kort
- De scholingsactiviteit moet worden aangeboden door een onafhankelijke deskundige.
- Er mag per organisatie, kennisinstelling of onderneming maximaal twee keer gebruik worden gemaakt van deze             subsidie.
- De opleidingskosten moeten minimaal €500 bedragen om voor subsidie in aanmerking te komen.
- Kosten komen alleen in aanmerking voor subsidie als de verplichtingen ná 1 januari 2021 zijn aangegaan.
- Het subsidiepercentage is 70%.

Uitgebreide voorwaarden en aanvragen
Ondernemers kunnen de subsidie Arbeidsmarktscholing Groningen vanaf 1 maart aanvragen via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Subsidieregeling Stageplaatsen

Voor wie?
De subsidieregeling Stageplaatsen Groningen is bedoeld voor ondernemingen, kennisinstellingen en organisaties. Zij worden gestimuleerd om studenten van het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo, hbo en wo een veilige stageplaats aan te bieden.

Aanvragen
Ondernemingen, kennisinstellingen en organisaties kunnen de subsidie Stageplaatsen Groningen vanaf 1 maart 2021 aanvragen via Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Scholingstips van Koninklijke Bouwend Nederland

1. Integraal samenwerken met BIM
Voor betrokken professionals heeft HanzePro de cursus 'Integraal samenwerken met BIM' ontwikkeld. In deze cursus staan onder andere de volgende vragen centraal: Wat houdt deze manier van werken in? Hoe kan het best een BIM-methodiek in eigen organisatie worden opgezet en wat zijn de voordelen en valkuilen van verregaande digitalisering? Op welke manier kan het best een integrale samenwerking met andere partners in de (bouw)keten worden opgezet? In de cursus wordt ook aandacht besteed aan de huidige en toekomstige rol van professionals in het bedrijf. De cursus Integraal samenwerken met BIM is onderdeel van een doorlopende leerlijn die opgesteld is in samenwerking met Koninklijke Bouwend Nederland. Meer informatie over deze cursus via deze link.

2. Bouwend Nederland Academy
We wijzen je graag op het aanbod van de Bouwend Nederland Academy en het veiligheidsprogramma veiligmethein.nl.

3. Executive managementprogramma voor industrie en bouwnijverheid (RUG)
Vooruit door groei: Investeer in jezelf en jouw bedrijf met het executive managementprogramma van de RUG en haal meer uit jouw bedrijf! Ben jij een ambitieuze seniormanager binnen een industrie- of bouwbedrijf in Noord-Nederland en zoek je naar manieren om door te groeien? Wil je bijvoorbeeld nieuwe markten aanboren? Of jouw bedrijf juist beter positioneren binnen de huidige markt? Of wil je weten hoe je omgaat met huidige trends en uitdagingen, zoals digitalisering, verduurzaming, globalisering en de coronacrisis? Kort gezegd: wil je je bedrijf vooruithelpen? Dan is dit Nederlandstalige executive programma iets voor jou. Meer informatie vind je hier.

Voor vragen kunt je contact opnemen met Alja Vos op 06-20435358 of Kees Vianen op 06-13061828.