Veiligheid bij Van der Weegen Bouwgroep

woensdag 24 februari 2021

Petra Landmeter

Verenigingsmanager Brabant Mid-West
Afbeelding Veiligheid bij Van der Weegen Bouwgroep

In de aanloop naar de Bewust Veilig-dag op 24 maart 2021 (https://bewustveilig.com/) publiceren we iedere week een interview met één van onze leden over ‘veiligheid bij…’. Dit om extra aandacht te schenken aan dit belangrijke thema!

Korte introductie bedrijf en persoon (functie)

Mijn naam is Linda Uijens ben 47 jaar en al 27 jaar werkzaam bij Van der Weegen Bouwgroep in Tilburg (www.vanderweegen.nl).

Ik ben begonnen als secretaresse en doorgegroeid naar HRM. Binnen ons bedrijf heb ik ook de rol van preventiemedewerkster en daarmee ben ik medeverantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van onze collega’s.

Is er iemand vrij gemaakt voor de KAM coördinatie, is er een intern aanspreekpunt?

Onze directeur Stijn van der Weegen heeft de rol van KAM coördinator. Hij of ik kan worden aangesproken op het gebied van veiligheid. Door onze open cultuur staat er altijd een deur open om zaken te bespreken.

Op welke manier houd je de aandacht bij de medewerkers vast voor veiligheid?

We zijn VCA gecertificeerd en onze medewerkers hebben dus allemaal hun VCA basis of VOL diploma. Tijdens ons periodiek overleg is veiligheid altijd een agendapunt en vindt er een toolbox plaats over diverse veiligheid gerelateerde onderwerpen. Er worden maandelijkse werkplekinspecties gehouden en als daar bijzonderheden uitkomen worden deze met de medewerkers besproken. We proberen mensen betrokken te krijgen waardoor veiligheid iets “van zichzelf” wordt, dan is er vanzelf meer aandacht voor.

Ook is iedereen bij ons opgeleid als BHV-er. We merken dat onze medewerkers dat niet alleen voor het werk als een meerwaarde ervaren, maar ook in zijn algemeenheid om mensen te kunnen helpen in een privé situatie. En voor ons is het handig omdat we op deze manier weten dat we op elk werk voldoende BHV'ers hebben lopen.

Hoe stimuleer je je onderaannemer om veilig te werken?

Wij willen dat onze onderaannemers ook VCA gecertificeerd zijn en selecteren daar ook op. Voordat zij bij ons starten worden zij geïnformeerd door middel van een veiligheidsintroductie. Deze introductie wordt door de leidinggevende op het project met de onderaannemer gehouden. Onderaannemers weten dan wat er van ze verwacht wordt en kunnen dan ook aangesproken worden op onveilige situaties.

Hoe creëer je een “ik durf mijn collega aan te spreken” cultuur?

We proberen bij medewerkers tussen de oren te krijgen dat veiligheid niet alleen iets is voor jezelf maar voor iedereen. Als er problemen zijn moet het geen vingerwijzing worden naar 1 iemand. Samen naar verbetering streven en zorgen dat het in de toekomst niet meer voorkomt. Het is niet jouw probleem maar ons probleem, hoe kunnen we samen kijken naar een veilige oplossing. Samen met onze medewerkers hebben we een aantal jaar geleden ons DNA vastgesteld (zie ook afbeelding). Dit is het gedrag / cultuur waar wij met zijn alle voor staan en willen uitdragen. We communiceren hier regelmatig en openlijk over. Indien mensen dit gedrag niet vertonen spreken we hen daar op aan want uiteindelijk zijn we samen verantwoordelijk voor de veiligheid binnen ons bedrijf!

Zijn jullie bekend met het veiligheidsprogramma Guus en Hein?

Ik heb onlangs een introductie gevolgd van “Hein” en ben dus bekend met het veiligheidsprogramma. Een hoop dingen klinken logisch en het kan een positieve uitwerking hebben op de veiligheidscultuur binnen een bedrijf. Wij zijn echter nog niet overtuigd dat “Hein” bij ons bedrijf past. We zullen dit in de toekomst nader overwegen.