Veiligheid bij BAM Infra Rail

'Jouw Veiligheid is Mijn Veiligheid'

woensdag 10 maart 2021

Petra Landmeter

Verenigingsmanager Brabant Mid-West
Afbeelding Veiligheid bij BAM Infra Rail

In de aanloop naar de Bewust Veilig-dag op 24 maart 2021 (www.debouwmaakthetveilig.nl) publiceren we iedere week een interview met één van onze leden over ‘veiligheid bij…’. Dit om extra aandacht te schenken aan dit belangrijke thema!

We spreken Robert Pasteuning van BAM Infra Rail te Breda (www.baminfra.nl)

Korte introductie bedrijf en persoon (functie)

Robert Pasteuning is sinds 1,5 jaar directeur bij BAM Infra Rail, een business unit binnen BAM Infra Nederland. BAM Infra Rail voert zowel zelfstandig railinfra projecten uit, - veelal met vaste onderaannemers of, zoals BAM het zelf liever noemt, ‘partners’ - als integraal met andere BAM bedrijfsonderdelen. Bij elk project staat veiligheid altijd voorop. Binnen de gehele BAM-organisatie is er onder de slogan ‘Jouw Veiligheid is Mijn Veiligheid’ veel aandacht voor een veilige houding en gedrag, zowel op de bouwplaatsen als op kantoor. Robert Pasteuning licht toe hoe dit binnen BAM Infra Rail tot uiting komt.

Robert: "Bij BAM Infra Rail is er altijd al veel aandacht voor veiligheid geweest, want werken aan het spoor is nu eenmaal een beroep dat risico’s met zich meebrengt. Wij bevonden ons al enige jaren op trede 4 van de Veiligheidsladder, een methode om het veiligheidsbewustzijn van organisaties meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Dat was al heel mooi, maar we wilden nog een stap verder gaan en ook de hoogste trede 5 behalen. Met trede 5 toon je als bedrijf aan dat veiligheid is geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen, zowel binnen de eigen organisatie als in het netwerk rondom je organisatie."

"Om trede 5 te behalen zijn we gedurende enkele weken door de auditors van Kiwa beoordeeld op zes verschillende criteria", vervolgt Robert. "Denk aan leiderschap & betrokkenheid, beleid & strategie en organisatie & opdrachtnemers. De auditors hebben intensieve interviews gehouden met onze medewerkers en diverse (project)locaties bezocht. Zij prijzen in hun rapport onze open cultuur, de menselijke benadering en onze interactieve aanpak. Dat uit zich bijvoorbeeld in de jaarplannen van medewerkers waarin veiligheid een belangrijk onderdeel is, onze gezamenlijke safety walks, de introductie van veiligheidscoaches en inspiratoren, én ook de manier waarop we onze ketenpartners stimuleren in veiligheids- en gezondheidsgedrag."

"Op alle criteria hebben we ruim hoger gescoord dan de benodigde 75 procent. De totaalscore bedroeg zelfs méér dan de vereiste 85 procent", vertelt een trotse Robert. "Hiermee tonen we aan dat veiligheid bij al onze medewerkers tot in de haarvaten leeft. Het mooiste compliment is dat onze organisatie zich binnen álle bedrijfsactiviteiten als vooruitstrevend en zelflerend kenmerkt. Ik ben natuurlijk ontzettend trots op al onze BAM-medewerkers, op hoe we elkaar samen veilig houden, en we nu op de hoogste trede van de Veiligheidsladder opereren."

Lees hier het artikel over het bereiken van de hoogste trede op de veiligheidsladder. Het afdelingsbestuur Brabant Mid-West en het bestuur van de vakgroep Rail Infra feliciteren BAM Rail Infra met deze prestatie.

Is er iemand vrij gemaakt voor de KAM coördinatie, is er een intern aanspraakpunt?

Robert: ‘"Jazeker! We hebben een aantal KAM-coördinatoren die zich dagelijks bezighouden met het monitoren en stimuleren van veiligheid binnen onze organisatie. Daarnaast hebben we een kerngroep, een projectgroep, een taskforce, en neemt onze directie deel aan tweewekelijkse safety calls. Maar veiligheid ligt natuurlijk bij de gehele organisatie. Onze campagne ‘Jouw Veiligheid is Mijn Veiligheid’ benadrukt dit ook. Veilig werken is iets waar iedereen, van bouwplaatsmedewerker tot aan directie, voor verantwoordelijk is."

Op welke manier houd je de aandacht bij de medewerkers vast voor veiligheid?

Robert: "Via onze interne campagne ‘Jouw veiligheid is mijn veiligheid’ krijgt veiligheid voortdurend aandacht. We zetten daarbij meerdere middelen in. Denk aan toolboxen, vlogs met een specifiek kwartaalthema en inspecties/observaties. Deze laatste leggen we  ook vast. En elk bedrijfsonderdeel heeft een eigen veiligheidscoach die dit monitort en bespreekt met zijn/haar team."

Ook hebben we door de hele organisatie veiligheidsinspiratoren en -coaches die als veiligheidsambassadeur fungeren en meedenken over hoe we BAM Rail nog veiliger kunnen maken. De inspiratoren en coaches zijn direct onderdeel van (project)teams.

Hoe stimuleer je je onderaannemer om veilig te werken?

Robert: "Wij zien onze onderaannemers als onze eigen BAM-medewerkers. Dit betekent dat wij ze proactief meenemen in al onze veiligheidscommunicatie. Van toolboxmeetings en safety-calls tot aan het daadwerkelijk aanspreken van elkaar op de werkvloer als we een onveilige situatie opmerken. Wij gaan de samenwerking met onze relaties aan als een partnership en handelen daar ook naar. In contracten met partners leggen we ook specifiek vastdat zij zich conformeren aan de veiligheidseisen en -regels die BAM hanteert."

Hoe creëer je een 'ik durf mijn collega aan te spreken’ cultuur?

Robert: "Vanuit ‘Jouw Veiligheid is Mijn Veiligheid’ stimuleren we  onze medewerkers om elkaar aan te spreken bij een onveilige werksituatie. We benadrukken dat we dit doen vanuit een gezamenlijk doel: aan het einde van de dag willen we allemaal weer veilig naar huis. Natuurlijk is het aanspreken van een collega, of zelfs een meerdere die ook wel eens iets onbewust verkeerd doet, best lastig. We besteden daarom ruim aandacht aan hóe je een collega het beste kunt aanspreken. Op een positieve, opbouwende manier. Dit doen we bijvoorbeeld via vlogs, trainingen en rollen spellen. Het is natuurlijk niet van de een op de andere dag zo dat iedereen elkaar durft aan te spreken. De ene collega vindt dit nu eenmaal spannender, dan de andere collega. Vanuit het management hameren we in ieder geval continu op het belang hiervan en werken we ook aan een veilige omgeving waarin dit soort zaken bespreekbaar zijn. Het is belangrijk dat medewerkers er niet direct op worden afgerekend, maar dat we een omgeving creëren waarin fouten gemaakt mogen worden en we dit op een open manier bespreken. Het gaat erom dat we met elkaar een nóg veiligere werkplek nastreven. Die boodschap blijven we herhalen en dat werkt. Binnen BAM Infra Rail is dit nu zo ingebed, dat dit geen discussie meer is."

Zijn jullie bekend met het veiligheidsprogramma Guus en Hein?

Robert: "Ja, ík heb van Hein gehoord. Ik vind het een goed programma voor bedrijven die niet in de positie verkeren dat zij een eigen campagneprogramma zoals ‘Jouw Veiligheid is Mijn Veiligheid’ kunnen opzetten."