Isolatievoucher van €2000 moet huisisolatie aanjagen

dinsdag 16 maart 2021

Edgar van Niekerk

Beleidsadviseur Duurzaamheid
Afbeelding Isolatievoucher van €2000 moet huisisolatie aanjagen

Er moet een ambitieus Nationaal Isolatie Programma komen in het nieuwe regeerakkoord. Daarvoor pleit, in aanloop naar de verkiezingen, een brede coalitie met Natuur & Milieu, Koninklijke Bouwend Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE), de Consumentenbond en Energie-Nederland.

In een gezamenlijke position paper zetten zij uiteen hoe dit programma eruit moet zien. Belangrijk onderdeel is de introductie van een vouchersysteem. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) rekende de maatregelen door. Met een 'isolatievoucher' van €2000 per huishouden kunnen jaarlijks 104.000 woningen worden verduurzaamd. De opstellers van het position paper constateren dat veel woningen slecht of niet goed geïsoleerd zijn. Ruim 2,7 miljoen woningen hebben een energielabel lager dan C. Dat is slecht voor het klimaat en leidt tot een onnodig hoge energierekening voor huishoudens. Een goed geïsoleerd huis zorgt voor wooncomfort en is daarnaast nodig om de woning te kunnen verwarmen met duurzame energiebronnen.

Nationaal Isolatie Programma

Uit eerder onderzoek in opdracht van Natuur & Milieu bleek dat voor de overgrote meerderheid van de mensen die niet isoleren, de kosten de belangrijkste barrière zijn. De partijen benadrukken daarom het belang van een vouchersysteem: iedere woningeigenaar met een slecht geïsoleerd huis krijgt een voucher ter waarde van €2000 om isolatiemaatregelen te treffen. Het EIB becijfert dat met een extra jaarlijks overheidsbudget van €208 miljoen er zo'n 104.000 koopwoningen per jaar en tot aan 2031 ruim een miljoen woningen kunnen worden verduurzaamd als de eigenaar een voucher krijgt. Dat leidt tot 0,4 Mton CO2-reductie per 2030, waarvan 0,3 Mton additioneel is ten opzichte van bestaand beleid. De terugverdientijd voor deze investering is voor bewoners volgens EIB nog altijd zo'n 13-25 jaar. Om de terugverdientijd te verminderen tot zeven jaar is een voucher nodig van €2600-€5000.

Extra banen door voucher

De berekeningen van het EIB laten zien dat de introductie van een vouchersysteem door de overheid betekent dat de jaarlijkse investeringen groeien met €461 miljoen. Naast CO2-reductie levert dit 3.200 nieuwe banen op in de bouwsector op en nog eens 1.600 in andere sectoren zoals de toelevering en advies. Ook zal dit isolatieprogramma zorgen voor standaardisatie en innovatie waardoor de kosten van isoleren dalen.

Wens Tweede Kamer

Eerder heeft de Tweede Kamer al de wens uitgesproken voor een Nationaal Isolatie Programma met de motie Segers/Klaver. Ook het rapport 'Bestemming Parijs' van de studiegroep onder leiding van Laura van Geest benadrukt het grote belang van isolatie. Toch gaf minister Ollongren begin maart aan dat zij vooralsnog geen middelen heeft voor een Nationaal Isolatie Programma.

Maatregelen

De volgende maatregelen moeten een plek krijgen in het Nationaal Isolatie Programma:

  • Het voorbereiden van een isolatieverplichting vanaf 2030 bij verkoop of renovatie.
  • Een ophoging van het beschikbare budget voor isolatie via de ISDE (investeringssubsidie duurzame energie) en het toegankelijk maken van deze regeling voor zowel woningeigenaren als de particuliere huursector.
  • Voortzetten van het verlaagde btw-tarief voor isolatiewerkzaamheden; het verhogen van de energiebelasting op aardgas en het verlagen van belasting op elektriciteit.
  • De hoogte van de hypotheek afhankelijk maken van de energieprestatie van de woning. Hierdoor zullen mensen die een huis kopen of renoveren dit moment benutten om te isoleren.