• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Bouwend Nederland blij met beschikbare standaard voor woningisolatie

Bouwend Nederland blij met beschikbare standaard voor woningisolatie

Standaard geeft aan wanneer woning goed genoeg is geïsoleerd om aardgasvrij te worden

woensdag 24 maart 2021

Edgar van Niekerk

Beleidsadviseur Duurzaamheid
Afbeelding Bouwend Nederland blij met beschikbare standaard voor woningisolatie

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van BZK de standaard voor woningisolatie gepresenteerd. Deze standaard geeft aan wanneer de woning goed genoeg is geïsoleerd om aardgasvrij te kunnen worden. De standaard vloeit voort uit het Klimaatakkoord en is in samenwerking met Koninklijke Bouwend Nederland, VNG, Techniek Nederland en de Woonbond opgesteld

"Deze standaard kan een belangrijke rol gaan spelen bij het behalen van de CO2-reductiedoelstelling, het verlagen van het energieverbruik en verbeteren van het binnenklimaat, aldus Edgar van Niekerk, Programmamanager Energietransitie bij Bouwend Nederland. "We hebben samen met leden meegewerkt aan deze standaarden en zijn ervan overtuigd dat deze huiseigenaren helderheid geeft over hoe zij hun woning afdoende kunnen isoleren. Daarnaast geeft het de sector de mogelijkheid om passende energiebesparende maatregelen te ontwikkelen en aan te bieden. We hopen dat deze standaard bijdraagt aan een verdere versnelling van de energietransitie.

Woningen voorbereiden op de toekomst

Een woning verliest warmte via buitenmuren, vloer, dak, ramen en deuren. Als de woning goed geïsoleerd is, dan is dat warmteverlies klein en kan de woning ook met duurzame lage temperatuurbronnen worden verwarmd. Voorbeelden zijn verwarming met elektrische warmtepompen of met lage temperatuur warmtenetten op basis van aquathermie of geothermie.

De standaard voor woningisolatie is toekomstvast, in die zin dat de betreffende woning later niet nogmaals geïsoleerd hoeft te worden en ingrijpende aanpassing van de radiatoren bij overschakeling op alternatieven voor aardgas zoveel als mogelijk wordt voorkomen. Ook geeft de standaard inzicht in de mate van ventilatie, die nog nodig is in de woning. Zo kunnen woningeigenaren en verhuurders hun woningen voorbereiden op de toekomst, waarin verwarming
zonder aardgas in de gebouwde omgeving de norm zal zijn.

De standaard houdt rekening met de bouwkundige kenmerken van de woning. Woningen van voor 1945 hebben bijvoorbeeld veelal geen spouwmuur. De standaard is voor deze woningen is daarom minder strikt dan voor woningen met een bouwjaar van na 1945. Op het energielabel zal de standaard een plek krijgen, zodat potentiële kopers bij de aankoop en financiering van de woning rekening kunnen houden met de werkzaamheden die mogelijk nog aan
de woning moeten plaatsvinden om deze geschikt te maken voor verwarming zonder aardgas.

Belangrijke bijdrage aan halen klimaatdoelen

Door brede toepassing van deze standaard bij verbouwingen en verduurzaming kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het halen van de klimaatdoelen en de afgesproken CO2-reductie in de gebouwde omgeving voor 2030 en 2050. Ook draagt de toepassing van de standaard bij aan het verlagen van de energierekening en het ruimtebeslag voor duurzame energieopwekking. Goed geïsoleerde woningen hebben immers minder energie nodig.

Ook streefwaarden voor dak, vloer of raam beschikbaar

Naast een standaard voor de gehele woning zijn er ook streefwaarden voor afzonderlijke bouwdelen ontwikkeld. Deze streefwaarden zijn bedoeld om een ‘toekomstvaste’ referentie te geven voor een enkel bouwdeel zoals dak, vloer of ramen. Isoleren van een bouwdeel naar deze streefwaarde zorgt ervoor dat dit bouwdeel afdoende is geïsoleerd en bij aansluiting op een alternatieve warmtebron niet meer hoeft te worden aangepakt.