• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Contactgroep financiën werd bijgespijkerd over het belang van liquiditeit

Contactgroep financiën werd bijgespijkerd over het belang van liquiditeit

woensdag 31 maart 2021

Lenneke Neef

adviseur sociale zaken regio randstad noord
Afbeelding Contactgroep financiën werd bijgespijkerd over het belang van liquiditeit

‘Grip op liquiditeit’ was dinsdag 30 maart het thema van de bijeenkomst van de contactgroep Financiën. Een razend leerzame sessie voor de financiële experts.

Liquiditeit is niet alleen maar het feestje van de financials maar van de hele organisatie. Dat was de belangrijkste boodschap die Annemieke van Beek, Niels van Zetten, Omar Khader van PWC de financiële experts van de Regio Randstad Noord meegaven. Bedrijven hebben vaak niet meer dan een globaal beeld van wat er aan geld inkomt en uitgaat, vertelden ze. De focus ligt vooral op omzet en winst. Maar zeker in tijden van crisis kan het door een slechte liquiditeitspositie snel bergafwaarts gaan met een bedrijf. Daarom is het belangrijk om de liquiditeit op orde te hebben. Ook als het goede tijden zijn overigens want dan kun je tijdig bijsturen om je bedrijf financieel gezond te houden. En bij het op orde brengen en houden van de liquiditeit heb je de hele organisatie nodig, maakten de sprekers duidelijk. 

Iedereen kan bijdragen

Uit de korte enquete die in de aanloop naar de bijeenkomst was rondgestuurd bleek, dat de deelnemers vooral de inkoop zien als het moment waarop je verschil kunt maken. Volgens de drie PWC’ers zijn er echter veel meer processen en onderdelen waar op gestuurd kan worden. Productietijd, de oplevering, de laatste betaaltermijn zijn voorbeelden. Als je al in de fase van acquisitie en contracteren goede afspraken kunt maken over bij voorbeeld facturatie en betaaltermijnen dan kan dat heel veel schelen. En projectleiders kunnen bijtijds aangeven dat een project is opgeleverd, zodat de facturen uit kunnen. Advies was dan ook om aan iedereen in het bedrijf duidelijk te maken dat en hoe ze verschil kunnen maken voor de financiële positie van het bedrijf.

Liquiditeitsprognose

Van Beek, Van Zetten en Khader vertelden ook over het belang van een liquiditeitsprognose. Vooruitzichten voor de korte en middellange termijn kunnen veel inzicht opleveren voor de interne organisatie, bijvoorbeeld welke projecten je wel en niet moet aanpakken. Maar ook extern heeft zo’n prognose nut. Het kan bijvoorbeeld helpen om een financiering rond te krijgen als je aan de bank kunt laten zien dat je je bedrijfsprocessen goed op orde hebt en inzicht kunt geven in de verwachtingen.

Simpel stappenplan

De deelnemers kregen een praktisch stappenplan hoe de grip op liquiditeit te verbeteren.

  1. Doe een nulmeting, inventariseer hoe de bedrijfsprocessen zijn geregeld en wat de behoeften en vereisten zijn.
  2. Stel een plan van aanpak op waarmee je gestructureerd in kaart brengt hoe je de financiële positie wilt verbeteren, hoe je de liquiditeitsprognose gaat opstellen. 
  3. Blijven monitoren, analyseren en evalueren.

Kennis gedeeld

Naast de informatie van de experts van PWC waren er ook nog praktische tips van de deelnemers zelf. Zo gaf een van hen aan dat altijd enkele dagen voor de betaaltermijn van de factuur verstrijkt, bij de crediteur wordt geïnformeerd wanneer de betaling verwacht kan worden. De pro-actieve houding vermindert het aantal openstaande facturen aanzienlijk. Dat kan een wereld van verschil maken, zo bleek uit een onthutsend rekensommetje van PWC. Bij een marge van 2% en de gebruikelijke rekenrente verdampt de winst in 146 dagen als facturen niet op tijd betaald worden.