Meewerken aan een betere bouw in jouw afdeling? Meld je aan!

donderdag 15 april 2021
Bouwhelm met bouwplaats als achtergrond

2021 wordt het jaar van de co-creatie. We gaan samen – afdelingsbesturen, leden en regiokantoor – in werkgroepen aan de slag met belangrijke thema’s die in de afdelingen leven. Zin om mee te doen? Meld je dan aan. Het is een mooie manier om actief met Koninklijke Bouwend Nederland bezig te zijn en meer uit je lidmaatschap te halen.

Stikstof, woningnood, instroom; Het zijn maar een paar voorbeelden van de vele belangrijke dossiers waar Koninklijke Bouwend Nederland heel druk mee aan het werk is om de bouw beter te maken. Dat levert vaak mooie successen op voor de branche. Maar het lukt de individuele leden niet altijd om de vruchten van dat werk te plukken. Niet zelden zit hem dat in de samenwerking met gemeenten of andere externe partijen. In Regio Randstad Zuid gaan we daar met werkgroepen verandering in brengen. Leden gaan zelf met thema’s aan de slag om hobbels weg te nemen en de vele kansen die er liggen zo goed mogelijk te benutten.

Kennis vergaren en delen

Hoe we dat gaan doen? Denk aan bijvoorbeeld de emissievrije bouwplaats. De gemeente Rotterdam barst van de ambities op het gebied van duurzaamheid en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Er zijn subsidies beschikbaar, er is een systeem opgezet dat de inzet van emissievrij materieel waardeert bij de inschrijving. Toch komt het nog maar moeizaam van de grond. Lang niet alle leden blijken op de hoogte van de subsidiemogelijkheden en de gemeente zelf is niet altijd even consistent bij de aanbestedingen. Met de werkgroep Emissievrije bouwplaats willen we alle regels en regelingen goed in kaart brengen en die delen met de leden. Ook willen we in  gesprek met de gemeente om ervoor te zorgen dat we elkaar goed kunnen vinden en emissievrij bouwen naar een hoger niveau brengen. 

Altijd een duidelijk doel

Emissievrije bouwplaats is één voorbeeld van een werkgroep; er zijn er meer en met allerlei thema’s, zie het overzicht hieronder. En er kunnen er nog meer komen, want als lid kun je zelf onderwerpen aandragen die bijvoorbeeld specifiek in jouw afdeling op regionaal of lokaal niveau spelen. Belangrijk is dat elke werkgroep een duidelijk doel heeft en daadwerkelijk iets oplevert. Een marktafspraak met een gemeente of ketenpartijen bijvoorbeeld of een praktisch programma om kinderen kennis te laten maken met de bouw. 

Behapbaar in omvang en tijd 

De werkgroepen zijn klein, er zitten maximaal tien leden in. Dat kunnen overigens ook  medewerkers uit de bedrijven zijn die veel kennis van of belangstelling voor het onderwerp hebben. De werkgroepen komen gemiddeld eens in de drie à vier weken bijeen en zijn doorgaans niet langer dan drie à vier maanden actief. Ze worden inhoudelijk begeleid door de beleidsadviseurs, de regiomanager en de verenigingsmanager van Regio Randstad Zuid. 

Aanmelden

Wil je actief bezig zijn met je lidmaatschap, helpen de branche in jouw afdeling en onze regio sterker en beter te maken en de onderlinge band met collega-bedrijven ook op een andere manier dan met een netwerkborrel aanhalen? Sluit je dan aan bij een werkgroep. Mail naar Aanmelden mag naar regiorandstadzuid@bouwendnederland.nl o.v.v. werkgroep.

Huidige werkgroepen

Onderwerp
Afdeling

Bouwlogistiek

Midden Zuid-Holland

Circulair bouwen en ketensamenwerking

Bouwend Rijnmond

Emissievrije bouwplaats

Bouwend Rijnmond

Energietransitie in het onderwijs

Midden Zuid-Holland

Industrieel bouwen

Midden Zuid-Holland

Klimaatadaptatie

Midden Zuid-Holland

Leven lang ontwikkelen

Bouwend Rijnmond

Nu bouwen aan  morgen

Drechtwaard

Nu bouwen aan  morgen

 Jong BNL/Jong DGA

Nu bouwen aan  morgen

Duin- en Rijnstreek

Tinyhouse

Duin- en Rijnstreek

Veiligheid

Midden Zuid-Holland