• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • BouwAcademie Amsterdam krijgt vliegende start door toekenning Europese subsidie

BouwAcademie Amsterdam krijgt vliegende start door toekenning Europese subsidie

Afbeelding BouwAcademie Amsterdam krijgt vliegende start door toekenning Europese subsidie
maandag 21 juni 2021

Vanwege de schreeuwende behoefte aan goed opgeleid bouwpersoneel in de Metropoolregio Amsterdam is in februari 2021 een overeenkomst ondertekend voor de publiek-private samenwerking (PPS) 'BouwAcademie Amsterdam'. Eind mei is door de Europese Unie een subsidie van ongeveer 1,5 miljoen euro toegekend, waardoor er begonnen kan worden met de realisatie van de state-of-the-art opleidingslocatie voor de Amsterdamse bouwsector waar leren, werken en innoveren hand in hand gaan. Koninklijke Bouwend Nederland ondertekende de overeenkomst en zal de komende twee jaar meewerken aan de doorontwikkeling van de BouwAcademie Amsterdam.

De bouwsector in de Regio Amsterdam kampt met een enorme uitdaging. Om de komende jaren de routekaart klimaatneutraal 2050 van de stad Amsterdam succesvol te kunnen doorlopen moet er nauwer samengewerkt worden tussen verschillende partijen, zoals onderwijs- en onderzoeksinstellingen, het mkb en de gemeente. Betrokken bij de deze nieuwe publiek-private samenwerking zijn Bouwend Nederland, Bouwmensen Amsterdam, TNO en het ROC van Amsterdam & Flevoland.

Verduurzaming, woningnood en honderden vacatures

De grootste opgave voor de bouwsector is het verduurzamen van bestaande gebouwen en het bouwen van 150.000 nieuwe woningen in de gemeente Amsterdam voor 2050. Dit vergt een versnelde toepassing van innovatieve bouwmaterialen en bouwconcepten. Deze versnelling is alleen mogelijk als bouwbedrijven innovatiever gaan bouwen en meer technologische innovaties landen in de praktijk. Naast het samenspel tussen het opdoen van kennis en de implementatie daarvan in het bedrijfsleven, moeten er meer en goed opgeleide vakmensen beschikbaar zijn om de werkzaamheden uit te voeren. Dit betekent niet alleen dat veel nieuwe studenten opgeleid moeten worden, maar ook dat vakkrachten uit de bouwbranche bijgeschoold moet worden.

Toonaangevende leer-werk-innoveer omgeving

Onder het dak van de BouwAcademie Amsterdam komen deze verschillende werelden binnenkort letterlijk samen. Een modern gebouw waar studenten, jong en oud, kennis opdoen van de allerlaatste bouwtechnieken, aansluitend op de behoefte van het bedrijfsleven en waar innovatie centraal staat. Alleen zo kunnen de duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid behaald worden en kan de energietransitie versneld worden. Fries Heinis, algemeen directeur bij Bouwend Nederland, tekende mee: "De BouwAcademie geeft een sterke impuls aan het Amsterdamse bouwonderwijs en zorgt in de toekomst voor de broodnodige extra instroom van goed opgeleide vakkrachten om Amsterdam en omstreken nog mooier te maken! We werken met onze leden graag mee aan de doorontwikkeling van de BouwAcademie Amsterdam!"

Toegekende subsidie

De subsidie voor de BouwAcademie Amsterdam is toegekend door Kansen voor West, het samenwerkingsverband van de vier Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Deze acht hebben voor de tweede keer gezamenlijk een programma gemaakt om de regionale economie in de Randstad een innovatieve impuls te geven. Dit gebeurt door het geven van subsidies aan het bedrijfsleven in de regio. Het programma wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Contact?

Mail Vincent Zijlstra, beleidsadviseur Onderwijs en arbeidsmarkt Regio Randstad Noord, of bel op 06 -53 153 024.

Vincent Zijlstra Adviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt Regio Randstad Noord