Kwaliteit levert veilig werken

woensdag 14 juli 2021

Yvonne de Rijck

Adviseur Techniek Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer
Afbeelding Kwaliteit levert veilig werken

Afgelopen 1 april bestond Pol Infratechniek te Leeuwarden, 95 jaar. Reden om met Sjors Pol, sinds 1993 technisch directeur en eigenaar van Pol Infratechniek in gesprek te gaan. We belichten het feit dat zij over 5 jaar 100 jaar bestaan, staan stil bij hun strategische keuzes en hun verbindingskwaliteiten.

Pol Infratechniek is een aannemer in het noorden van Nederland, die dankzij infratechnische oplossingen mensen met de wereld verbindt, kabels met huiskamers en mensen onderling verbindt, zowel intern als extern. Zij voeren werkzaamheden uit in de data & telecom, kabels & leidingen en verlichtingstechniek.

Strategische keuzes

In 1926 is Gebroeders Pol BV opgericht door grootvader Willem Pol en broer Johannes Pol. Pol Infratechniek is tot op de dag van vandaag een familiebedrijf waarbij leiding gegeven wordt door één of meerdere leden van de familie. Op dit moment is Sjors Pol de derde generatie die eindverantwoordelijk is voor het bedrijf. Het bedrijf begon als stratenmakersbedrijf en voerde werkzaamheden uit voor met name nutsbedrijven en het toenmalige provinciale energiebedrijf. In de loop der jaren werden de werkzaamheden uitgebreid met het aanleggen van ondergrondse energie- en telecommunicatie kabels. Later ook water-, gasleidingen en cai-kabels en vervolgens ook glasvezelkabels en openbare verlichtingssystemen. Qua uitvoeringsmethode is ook het materieel en technische knowhow in huis voor gestuurd boren. Opmerkelijk is dat met de vondst van de gasbel bij Slochteren in 1960, Gebroeders Pol BV de nieuwe markt van gas in eerste instantie liet voor wat die was. Dit werd pas later, eind jaren 70 opgepakt. Mogelijke verklaring is dat de focus toen vooral op de uitvoering lag in plaats van op nieuwe ontwikkelingen en de toekomst. In die tijd was het vooral belangrijk om te zorgen voor voldoende werk en werkvoorraad en daarmee inkomsten voor 150 man personeel, in plaats van een strategisch meerjarenplan. De nuchtere Friese kijk op bijvoorbeeld de ontwikkeling van waterstof, zorgt er voor dat de expertise voor de toekomst blijft bij het aanleggen en uitvoeren van onderhoudswerkzaam- heden aan kabels en leidingen. Waterstof gaat door eenzelfde leiding als aardgas. De kennis en techniek wordt goed beheerst om een sleuf te graven en een leidingen kwalitatief goed en veilig aan te leggen. Het is en blijft een kabel of buis. Natuurlijk zijn er andere risico’s met het werken met waterstof, en gelden daarbij andere maatregelen. Maar het graven en monteren van buizen en hulpstukken zal hetzelfde blijven. Ook kunnen er complexe omstandigheden zijn qua grondslag, aanwezige kabels en leidingen of omgeving. In de voorbereiding en het ontwerp kunnen deze al door Pol Infratechniek geïdentificeerd en ondervangen worden door inschakelen van de eigen technische expertise en gebiedsbekendheid. "Als Pol Infratechniek verbinden wij ons vanuit onze kwaliteit en expertise graag met externen, zowel opdrachtgevers als overheid als ook andere uitvoerende partijen"; zegt Sjors Pol.

Ambitie

De ambitie van Pol Infratechniek is om de veiligste en beste aannemer van het noorden te worden. Om dit te bereiken is er een kwaliteitstransitie in gang gezet. De VCA audit hebben ze dit jaar glansrijk behaald en daarmee verlengd en de volgende actie is om de veiligheidsladder te betreden. Als onderaannemer en co-maker-ship (samenwerkingspartner) met andere (hoofd)aannemers zoals Heijmans en Verkley die al op de veiligheidsladder staan, helpt hun ervaring om hier nu zelf mee aan de slag te gaan door 'het kijken in de keuken' van een ander. Op het gebied van CO2 reductie is er een Energie management en communicatieplan 2020-2025 opgesteld, waarbij de overstap is gemaakt van gewone diesel naar het gebruik van HVO brandstof voor machines. Per liter is dat wel een paar cent duurder, maar het is meer dan de moeite waard voor de volgende generatie. Op dit moment wordt er volop geïnvesteerd in materieel om aan de huidige eisen te voldoen qua CO2 maar ook gebruiksgemak voor onze mensen en de logistieke oplossingen voor het vervoer van en daar de werken. Medio april dit jaar is de laatste van vier nieuwe minikranen in ontvangst genomen. Bij de keuze is zeker gekeken welke alternatieven er in de markt beschikbaar zijn.

Co-maker-ship

"Co-maker-ship is vanuit Pol Infratechniek het verbinden aan en van partijen, het waarderen en daarmee gebruik maken van elkaars expertise, met als uitgangspunt; zonder samenwerken geen bestaansrecht"; vertelt Sjors Pol. Vanuit die gedachte wordt er o.a. steeds vaker gekozen voor de inzet van een grondzuiger, vaak mag je van gemeenten al niet meer graven bij bomen en in sommige situaties geeft conventioneel graven veel gedoe, bijvoorbeeld in een winkelstraat waarbij de te verwijderen leiding op 80 tot 120 cm onder maaiveld ligt. De ervaring is dat niet alle handelingen uitgevoerd kunnen worden met alleen een grondzuiger. Het dichten van de sleuf wordt nog steeds uitgevoerd met een kraan en ook de bovenste laag kan vaak met voorsteken en de graafmachine worden verwijderd. Een grondzuiger is vooral makkelijk bij boomwortels en kabels en leidingen. Vanuit het co-maker-ship is ook in opdracht van Liander door de vof Pol-Verkley een eerste gestuurde boring uitgevoerd met een lengte van 405 meter rond 110 mm en een aanlegdiepte van ca. 23 m onder maaiveld. De boring is uitgevoerd door Heijmans met de 100 ton E-rig, een elektrisch boorplatform. Binnen de samenwerking vof Pol-Verkley verdelen we projecten efficiënt door te kijken naar reisuren, planning en transport. Zo verminderen we op het logistieke deel de CO2 uitstoot.

Op naar de 100 jaar

Over 5 jaar bestaat Pol Infratechniek een eeuw, 100 jaar, of het bedrijf dan een Koninklijke titel krijgt, wordt tegen die tijd wel bezien. Wat Sjors wel hoopt is dat er dan meer in het management zijn toegetreden en dat de 4e generatie Pol werkzaam is binnen het bedrijf. De ambitie bevestigd is, namelijk de veiligste en beste aannemer van het noorden. En natuurlijk dat het bedrijf (nog steeds) positieve resultaten behaalt. Als Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer hopen wij van harte dat we over 5 jaar een feestelijk interview hebben met de 3e én 4e generatie Pol en dat de ambitie is behaald, waarmee vanzelf ook de positieve resultaten zijn en worden behaald! Voor meer informatie over de ambities en werkzaamheden van Pol Infratechniek, neem contact op met Sjors Pol.