• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Start implementatie: veilig verwijderen stijgleiding met asbesthoudend fitterskit

Start implementatie: veilig verwijderen stijgleiding met asbesthoudend fitterskit

vrijdag 16 juli 2021

Yvonne de Rijck

Adviseur Techniek Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer
Afbeelding Start implementatie: veilig verwijderen stijgleiding met asbesthoudend fitterskit

De gezamenlijke netbeheerders hebben een werkinstructie voor het veilig verwijderen van een stijgleiding met asbesthoudend fitterskit ontwikkeld. Na uitgebreid onderzoek en na afstemming met asbestspecialisten en TNO is de werkinstructie vrijgegeven aan de netbeheerders ten behoeve van implementatie in de organisaties en bij de aannemerij. Lees verder als je meer wilt weten over het proces.

Op 6 januari 2020 is er via Netbeheer Nederland een algemeen verbod uitgevaardigd op het werken aan fitverbindingen met asbesthoudend fitterskit. Onderzoek had aangetoond dat het veelvuldig werken aan deze asbesthoudende fitverbindingen een gezondheidsrisico op kan leveren voor monteurs. Na zorgvuldig testen en meten zijn op 26 juni 2020 drie werkinstructies vrijgegeven waarmee veilig gewerkt kan worden aan oudere gasleidingen. Het betreft het uitvoeren van een lekreparatie, het vervangen van een hoofdkraan/drukregelaar en voor het verwijderen van een aansluitleiding met fitverbindingen met asbesthoudend fitterskit.

Implementatie

Nu medio 2021 is er een werkinstructie 'voor het veilig verwijderen van een stijgleiding met asbesthoudend fitterskit' vrijgegeven aan de netbeheerders om te implementeren. Door de netbeheerders wordt de komende periode de werkwijze geïmplementeerd, ook bij de samenwerkende aannemers. Nadere uitleg en afspraken over werkpakketten en voorwaarden voor het werken met de nieuwe werkinstructie, vindt in overleg plaats tussen de opdrachtverstrekkende netbeheerder en aannemer. In de eerste periode met het hervatten van de werkzaamheden zal het werk nauwgezet gevolgd worden, op basis van evaluatie (Q1 2022) wordt er bepaald of er ruimte is om het werk anders te organiseren. Mocht je in opdracht van de netbeheerders werk verrichten aan (asbesthoudende) stijgleidingen, dan informeert de opdrachtverstrekkende netbeheerder je over de wijze waarop het werk hervat zal worden.

Wie mogen de werkzaamheden uitvoeren?

De werkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door medewerkers die a) een opleiding asbestherkenning hebben gehad (dit betreft een bestaande opleiding) en b) uitleg hebben gekregen over de werkinstructies door het netwerkbedrijf. Bij het veilig verwijderen van een stijgleiding met asbesthoudend fitterskit, is in de werkinstructie het zorgvuldig reinigen van de directe werkomgeving (meterkast) opgenomen, om eventuele aanwezige emissiebronnen te elimineren. Deze reiniging wordt in opdracht van de netbeheerder uitgevoerd door een landelijk opererend specialistisch asbestbedrijf (Beelen.nl).

Vragen?

Gedurende de afgelopen periode van meten en vaststellen van een veilige werkwijze is er periodiek overleg geweest tussen Netbeheer Nederland en vertegenwoordigers van Bouwend Nederland en Techniek Nederland. Bij vragen over dit onderwerp (asbest/fitterskit), neem contact op met Yvonne de Rijck.