€1 miljard investeringen voor gemeentelijke infra mogelijk

maandag 19 juli 2021

Richard Massar

communicatieadviseur
Afbeelding €1 miljard investeringen voor gemeentelijke infra mogelijk

Er kan €1 miljard voor gemeentelijke infrastructuur vrijkomen in de periode 2021-2023 als budgetten van bestaande financiële regelingen vanuit de overheid tijdelijk worden verhoogd en versneld worden ingezet. Dat blijkt uit een studie die het EIB in opdracht van ons heeft uitgevoerd. Met het extra geld kunnen maatschappelijke doelstellingen eerder worden gerealiseerd en blijven 1000 voltijds- en 500 deeltijdsbanen behouden in de gww-sector.

De uitdagingen op het gebied van klimaatbestendigheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid zijn groot voor gemeenten. De coronacrisis heeft de financiële positie van gemeenten verzwakt. Om uit de crisis te komen lieten we het EIB vier bestaande stimuleringsmaatregelen bestuderen. Daaruit rolde het rapport 'Gemeentelijke infrastructuur: beleidspakket voor extra investeringen 2021-2023'.

Miljoeneninvesteringen mogelijk

Dit betreft onder meer regelingen op het gebied van verkeersveiligheid, klimaatadaptatie en fietsinfrastructuur. Daarnaast kan een nieuwe, tijdelijke regeling onderhoudssteun voor gemeentelijke infrastructuur worden opgezet. Een beleidspakket met deze maatregelen kan in 2021 en 2022 bijna €350 miljoen respectievelijk €450 miljoen aan extra gemeentelijke infrastructuuruitgaven opleveren. In 2023 genereert het pakket €230 miljoen aan extra investeringen. Vaak betreft dit relatief kleinschalige projecten die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd maar waarvoor in de huidige crisis de financiële middelen bij de gemeenten grotendeels ontbreken. Met dit beleidspakket kunnen gemeenten sneller resultaten bereiken op maatschappelijk belangrijke dossiers. Ook kunnen langjarige bezuinigingen op onderhoud, zoals in de nasleep van de kredietcrisis, met dit beleidspakket worden voorkomen.

Geld zorgt voor continuïteit in gww-sector

Bij de bestaande regelingen betaalt het Rijk veelal tot 50% mee (cofinanciering). Met een tijdelijke aanpassing van de cofinancieringscondities kan de procentuele bijdrage van de gemeenten in de praktijk worden verlaagd. Het versnellen van lopende investeringsprogramma’' vanuit het Rijk en verruiming van de bestaande rijksbudgetten (met in totaal circa €650 miljoen), draagt bij aan continuïteit in productie en werkgelegenheid in de infrasector. De verwachte krimp in de gemeentelijke gww-investeringen in 2021 kan daarmee worden omgebogen in groei van 1,5%. In 2022 kunnen de gww-investeringen van gemeenten door de impuls verder toenemen.