Leerruimte RWS brengt innovaties tot ontwikkeling

maandag 20 september 2021
Afbeelding Leerruimte RWS brengt innovaties tot ontwikkeling

Innovaties worden zelden binnen een normaal beheercontract opgenomen. Dit stimuleert de aannemer binnen een lopend contract niet om te innoveren. Door het concept Leerruimte mee aan te besteden, geeft RWS de opdrachtnemer gelegenheid om zowel het reguliere werk uit te voeren als nieuwe ideeën te testen.

Gelijkwaardig partnerschap

Overheid, aannemer en kennisinstelling werken binnen de Leerruimte als driehoek samen op basis van gelijkwaardig partnerschap. Het Leerteam legt de verzamelde kennis vast in een opgavekaart en een innovatiekaart. De gezamenlijk uitgewerkte validatie-prestatie-indicator (VPI) legt bovendien de resultaten vast waarmee de aannemer een referentie in handen heeft voor vervolgprojecten. Voor grote onderwerpen kan het Leerteam een Innovatieteam als kartrekker in het leven roepen.

Vele voordelen

De eerste ervaringen met de Leerruimte in het prestatiecontract IJssel/Twentekanalen zijn veelbelovend. Meerdere innovaties zijn door de effectieve samenwerking versneld tot ontwikkeling gekomen. Partners die zelf geen grote investeringen kunnen doen, zoals het MKB, konden aanhaken. Studenten mochten ideeën inbrengen. En kennisinstellingen verzamelden in korte tijd veel nieuwe informatie, bijvoorbeeld over riviergedrag en rivierbeheer. Zo ontstonden nieuwe ideeën, zoals het inzetten van de flexibele krib voor oeverbescherming. De eerste praktijkproef is eind november 2019 gestart met de aanleg van drie kribben in de IJssel bij Kampen

Bouwinnovatieshop op debouwmaakthetslim.nl

Interesse in welke innovaties nog meer opgang maken in de bouw en infra? Kijk dan in de Bouwinnovatieshop van debouwmaakthetslim.nl: een digitaal platform met nog veel meer bouw- en infrainnovaties die kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven.  Enerzijds is deze website een showroom van wat er in de bouw aan innovaties voorhanden is. Anderzijds kunnen marktpartijen hier met elkaar in contact komen, bijvoorbeeld als afnemer van de innovatie, als kennispartner en zelfs als investeerder.

Op zoek naar meer inspiratie? Ga naar debouwmaakthetslim.nl