Hoe draagt digitalisering bij aan de Wet kwaliteitsborging?

vrijdag 24 september 2021

Jorrit van Ommen

verenigingsmanager
Afbeelding Hoe draagt digitalisering bij aan de Wet kwaliteitsborging?

Op 24 juni jl. hebben we een tweede (online) bijeenkomst georganiseerd vanuit het ambassadeursnetwerk Twente. Het netwerk voor alle partijen in Twente die met de Wet kwaliteitsborging (Wkb) aan het oefenen zijn met proefprojecten.  In dit ambassadeursnetwerk wisselen de deelnemende partijen ervaringen uit, signaleren leer- en knelpunten, en deze ervaringen worden gedeeld met de landelijke begeleidingscommissie proefprojecten.

Oefening baart kunst 


In deze bijeenkomst hebben we gesproken over de eerste bevindingen van proefprojecten en de nota die hierover is opgesteld door de begeleidingsgroep vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De nota bestaat op hoofdlijnen uit het aanvragen en verstrekken van subsidie en de financiële consequenties die de Wkb met zich meebrengt. 
 
Het is belangrijk om te blijven oefenen met proefprojecten om 1 juli 2022 klaar te zijn voor de invoering van de Wkb. Ons netwerk kan hier een grote bijdrage aanleveren.

Uitdaging in digitalisering 


Op 28 september as van 15.00 – 16.30 uur hebben we een 3e (online) bijeenkomst voor alle deelnemers die momenteel deelnemen aan een proefproject.
Het onderwerp voor deze sessie is gedigitaliseerd toezicht. Welke onderdelen zitten er in het dossier bevoegd gezag, hoe voorkom je vervuiling in dossiers, hoe kun je digitaal informatie ontsluiten met elkaar, hoe gaat het met de archivering en waar zitten de uitdagingen wat betreft handhaving na oplevering. Ook worden de deelnemers bijgepraat over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitalisering.
 
Ook deelnemen aan een proefproject?
Neem dan contact op met Jorrit van Ommen, verenigingsmanager Regio Twente