• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Tijdens de bijeenkomst Wet kwaliteitsborging in Drenthe werden volop ervaringen gedeeld

Tijdens de bijeenkomst Wet kwaliteitsborging in Drenthe werden volop ervaringen gedeeld

maandag 15 november 2021

Willemijn Visscher

verenigingsmanager regio noord
Afbeelding Tijdens de bijeenkomst Wet kwaliteitsborging in Drenthe werden volop ervaringen gedeeld

Op 9 november kwamen de afdelingsleden samen in Paviljoen Nijstad, Hoogeveen. Voor B&U-leden als GWW-leden stonden twee sessies gepland over de Wet kwaliteitsborging. De aftrap werd verzorgd door Bert Zuidema, van lidbedrijf Zuidema Groep in Hoogeveen.

Van zandwinning tot 'recreatieve hotspot'

In het voorjaar van 2013 kwam een 'waterrijk gebied' met recreatiemogelijkheden nabij Hoogeveen in de verkoop. Na meerdere gesprekken met de gemeente Hoogeveen brengt lidbedrijf Zuidema Groep een bod uit en veranderde daarmee de rol van aannemer naar ontwikkelaar. In het gebied waren meerdere risico's geconstateerd waaronder de gaswinningsproblematiek, Tennet hoogspanning en vuurwerkopslag. Tijdens het vervolgtraject moesten er met diverse partijen gesprekken worden gevoerd, waaronder de provincie Drenthe, gemeente Hoogeveen, Waterschap en RUD. In 2016 werd het bestemmingsplan vastgesteld, en in datzelfde jaar werden de kavels verkocht en de infrastructuur aangelegd. In 2018 is begonnen met de bouw van Paviljoen Nijstad en het geheel werd in 2019 geopend samen met het strand en de sportfaciliteiten. De komende jaren blijft het terrein in ontwikkeling, er zal worden gewerkt aan een vakantiepark, hotel, uitbreiding van het paviljoen en meer. 

De Wkb voor de burgerlijke en utiliteitsbouw

Klaas Graveland van Hunebouw uit Hoogeveen nam de leden mee in het pilotproject 'Nieuwbouw 12 woningen Krakeel'. Hij benadrukte het belang om goed voorbereid te zijn, en wilde graag inzicht hebben in eventuele extra kosten. Er is gekozen voor een eenvoudig project, contractvorm (ontwerpen + realiseren) welke veelvoorkomend is binnen het bedrijf en daarnaast de mogelijkheid voor het kiezen van een eigen instrument. Vervolgens is er een eigen borgingsplan opgesteld met daarin de bouwonderdelen die meer toegelicht worden. Er werden twee voorbeelden getoond met betrekking tot de 'begane grond vloer' en 'fundatie methode'. In het proefproject werd duidelijk dat bij afwijkingen het de vraag is wie aansprakelijk is voor als er iets fout gaat, hieraan moet nog gewerkt worden. Daarnaast is wat de kwaliteitsborger kan vragen mede afhankelijk van de werkwijze en het instrument van de kwaliteitsborger, hierin kun je als bouwer keuzes maken.

Daarna volgde een presentatie van kwaliteitsborger Keimpe Stroop van gBOU. Vanuit gBOU zijn er inmiddels 135 proefprojecten gedaan, en Keimpe hanteert het motto 'helder zicht op bouwkwaliteit'. In zijn presentatie staat Keimpe kort stil bij welke stelselwijziging er gepaard gaat met de invoering van de wet kwaliteitsborging, waarin de gemeentelijke bouwplantoets en het gemeentelijk bouwtoezicht vervalt. Wel komt er een gecertificeerde kwaliteitsborger op de bouwplaats, en de (onder)aannemer levert bewijsvoering dat het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit en de eisen van het bouwcontract. "Het zou goed zijn dat bouwers de leiding nemen en het kwaliteitsplan opstellen, zodat de borger dat niet hoeft te doen en hiermee onnodige kosten voorkomen kunnen worden", aldus Keimpe. Daarbij is het belangrijk om de uitvoeringsrisico's in de gaten te houden, hoe beter de eventuele risico's afgebakend zijn hoe minder toezicht er nodig is van de kwaliteitsborger.

Uit de ervaringen tot nu toe van Keimpe bleek dat de aansprakelijkheid hoger is geworden door de wkb, en dat daarmee de bewijslast van de bouwer toeneemt. In de keten is weinig ervaring voor risicobeheersing in relatie tot bouwregels, dit is een ontwikkelpunt. Daarnaast verloopt informatie-uitwisseling nog niet altijd vlekkeloos, ook dit vraagt aandacht en heeft tijd nodig. Uiteindelijk is Keimpe er wel van overtuigd dat de nieuwe systematiek de bouwkwaliteit zal verbeteren. 

Vervolgens was er ruimte voor het delen van ervaringen, uit de aanwezigen bleek ongeveer de helft al ervaring te hebben met de wkb wat hoger ligt dan het landelijke gemiddelde.

De Wkb voor de GWW-sector

Waar de bouwers toch enigzins moesten bijkomen van de nieuwe systematiek, viel het voor de infrabedrijven mee welke impact de wet kwaliteitsborging gaat hebben in hun dagelijkse praktijk. Huib van de Vrie van PlanGarant staat kort stil bij de belangrijkste kenmerken van de omgevingswet, en wat het nieuwe stelsel in gaat houden, om vervolgens verder in te zoomen op het borgingsplan. Onder de gevolgklasse 1 vallen ook de kleine fiets- en voetgangersbruggen (niet over rijks- of provinciale wegen) en de overige bouwwerken geen gebouw zijnde tot maximaal 20 meter hoog, denk bijvoorbeeld aan een geluidsscherm. Deze onderdelen werden specifiek belicht, en al vrij snel konden de aanwezigen concluderen dat ze grotendeels al werken volgens het nieuwe stelsel.

Aansluitend stond beleidsadviseur Ruben Heezen van Bouwend Nederland nog kort stil bij gevolgklasse 2 en 3, welke na positieve evaluatie van gevolgklasse 1 ingevoerd zullen worden na 3 jaren. In de gevolgklasse twee zullen werken vallen waarbij de kans op maatschappelijke of persoonlijke gevolgen iets groter is dan bij gevolgklasse 1 als niet aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan. Denk aan bibliotheken, gemeentehuizen, onderwijsgebouwen en woongebouwen tot 70 meter hoogte. In gevolgklasse drie spreken we van werken met een aanzienlijke kans op maatschappelijke of persoonlijke gevolgen wanneer hier niet aan de bouwtechnische voorschriften voldaan wordt. Hieronder kunnen vallen bouwwerken zoals metrostations, voetbalstadions, ziekenhuizen en gebouwen hoger dan 70 meter. 

Na deze blik op de toekomst komt het besef dat het goed is om op de hoogte te zijn van de werking van het nieuwe stelsel, en wanneer je als infrabouwer bijvoorbeeld werkt in opdracht van een woningbouwer je ook goed moet beseffen aan welke eisen voldaan moet worden. De bijeenkomst werd afgesloten met een 'walking diner' en volop mogelijkheid om te netwerken.