Premies werknemers- en volksverzekeringen 2022 bekend

Afbeelding Premies werknemers- en volksverzekeringen 2022 bekend
donderdag 18 november 2021

In de Staatscourant zijn recent de definitieve premiepercentages voor de werknemersverzekeringen en de volksverzekeringen voor 2022 bekendgemaakt. Het zijn onder andere de premies AOW, Anw, AWf, Ufo en het Aof.

De publicatie is hier te downloaden.

Premies 2022

Het gaat om de onderstaande premies en bedragen:

  • Algemene ouderdomsverzekering (AOW)
  • Nabestaandenverzekering (Anw)
  • Maximum premieloon
  • Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf)
  • Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo)
  • Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)
  • Opslag tot dekking kinderopvangtoeslag

Gedifferentieerde premie Aof

In 2022 wordt een gedifferentieerde premie Aof ingevoerd die kleine bouw- en infrabedrijven zal ontlasten. Voor kleine werkgevers geldt namelijk een lager percentage dan voor overige werkgevers. 'Kleine werkgevers' hebben een loonsom die gelijk is aan of minder bedraagt dan 25 maal het gemiddelde premieplichtig loon per werknemer in het kalenderjaar. Voor dit jaar ligt de grens voor kleine werkgevers op een loonsom van €882.500. Ben je een kleine werkgever dan betaal je dus minder premie.

Er is voor 2022 een bedrag van €450 miljoen beschikbaar gesteld om deze premie lager vast te stellen voor kleine werkgevers.

Jaap van de Burgt beleidsadviseur arbeidsmarkt en sociale zaken