Brabantse Week van het Wonen: Urgentie, Ambitie, Resultaat

Tijdens de Brabantse Week van het Wonen (van 6 tot en met 10 december) delen we ambities, inspiratie, concrete voorbeelden én resultaten

Afbeelding Brabantse Week van het Wonen: Urgentie, Ambitie, Resultaat
vrijdag 3 december 2021

Brabant heeft snel meer woningen nodig. Woningen die betaalbaar zijn en die passen bij de wensen van bewoners. Daarom zet de Provincie Noord-Brabant vol in op snellere woningbouw, betaalbare huizen en ruimte voor samen wonen en samen leven. We stimuleren de woningmarkt met instrumenten als Flexpool Versnelling Woningbouw en Subsidie Flexwoningen. De Brabantse overheden, maatschappelijke partners en marktpartijen maken slim gebruik van ruimte en mogelijkheden, en leveren per gebied maatwerk. Samen zijn we op de goede weg. Maar er is meer nodig. De urgentie is helder. De komende jaren moeten we tenminste 12.000 woningen per jaar gebouwd worden. Daarbij gaat het ook om betaalbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en de vraag naar nieuw woonvormen met specifieke aandacht voor vergrijzing. Dit resultaat kunnen we alleen samen bereiken.

Brabantse Week van het Wonen: Urgentie, Ambitie, Resultaat

Zie hieronder het programma en de link naar de site in het algemeen.

Brabantse Week van het Wonen - Brabantse week van het wonen - Provincie Noord-Brabant

Programma en links

Maandag 6 december   12.00 – 13.00 uur

Opening Brabantse Week van het Wonen
https://youtu.be/or7jAzamPJ8

Maandag 6 december   13.15 – 14.45 uur

Woningbouw in de versnelling!?
https://youtu.be/ptzDqsp9nb4

Dinsdag 7 december     10.00 – 11.30 uur 

Ongekende mogelijkheden in bestaand stedelijk
gebied en de bestaande woningvoorraad
https://youtu.be/L9xBjGPTk9o

Dinsdag 7 december     12.00 – 13.30 uur 

Circulair en conceptueel bouwen
https://youtu.be/YqLiBa4tgro

14.00 – 14.45 uur    

Verduurzaming en innovatieve financieringssystemen
https://youtu.be/hHUTWYteeHE

15.00 – 16.30 uur    

‘Biotooparchitectuur’ - een praktijkvoorbeeld van
duurzaam bouwen met de natuur en de omgeving
https://youtu.be/F8iAy2V1UGI

Woensdag 8 december 15.00 – 16.30 uur  

Finale Brabantse Stijlprijs 2021:
‘Een thuis voor iedereen!’
https://vimeo.com/event/1606446

Donderdag 9 december 14.00 – 15.30 uur

Vergrijzing en de urgente opgaven op het gebied van
wonen, zorg en welzijn
https://youtu.be/65PQhn8m1qI

Vrijdag 10 december     11.00 – 12.00 uur

Afsluiting Brabantse Week van het Wonen
https://youtu.be/z1rDxyPF79s

Joelka van Daal Verenigingsmanager afdeling Oost Brabant e.o.