• Home
 • Actueel
 • Nieuws
 • Nieuw kabinet wil miljarden investeren in energie-infrastructuur

Nieuw kabinet wil miljarden investeren in energie-infrastructuur

Afbeelding Nieuw kabinet wil miljarden investeren in energie-infrastructuur
maandag 20 december 2021

Het nieuwe kabinet heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Duurzame elektriciteit, gassen en warmte moeten van hun duurzame bron naar de afnemers worden getransporteerd. Dat betekent versterking van de energie-infrastructuur. De ambitie is om de energie-infra in deze kabinetsperiode toekomstbestendig te maken. Voor de vakgroepleden betekent dat verdere groei in het werkpakket de komende jaren.

Lees hier de algemene reactie vanuit het Bouwend Nederland op het coalitieakkoord, vanuit de vakgroep hebben we een aantal specifieke punten voor je uitgelicht. De doelen van de nieuwe coalitie zijn duidelijk: 55-60% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. Zie het coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' (Publicatie kabinetsformatie2021.nl). Daarmee is het kabinet iets minder ambitieus dan Duitsland, waar de nieuwe regering 65% CO2-reductie nastreeft. Kabinett hat Klimaschutzbericht 2021 beschlossen. (bundesregierung.de)

Uitbreiden en verzwaren

De voornaamste middelen zijn ook duidelijk:

 • besparen van energie;
 • elektrificatie van vervoer, industrie en huizen;
 • elektriciteit duurzaam, of in elk geval CO2 vrij, opwekken met zon, wind en ook kernenergie;
 • inzet van duurzame gassen zoals waterstof en groen gas;
 • meer gebruik van duurzame warmte.

Voor het elektriciteitsnetwerk betekent dit uitbreiden en verzwaren, zoals ook al blijkt uit de investeringsplannen van de Netbeheerders. Al zijn die nog vooral geschreven voor het oude klimaatdoel van 49% CO2-reductie. Het valt dus te verwachten dat er nog een schepje bovenop moet:

 • versnellen van de waterstofbackbone, CO2-opvang en opslag;
 • verzwaren van het E-netwerk, landelijk, maar ook in de regio's;
 • in de wijken komen, waar het kosteneffectief kan, duurzame warmtenetten;
 • er komen aparte ministers voor klimaat en energie en voor wonen.

Er komt extra geld, een transitiefonds van in totaal 35 miljard voor de komende tien jaar, waarvan meer dan tien miljard voor de energie-infrastructuur. Hier zitten ook middelen in voor de onrendabele top van warmteprojecten en voor de versnelde uitrol van laadinfrastructuur. De eerste extra middelen komen beschikbaar in 2023. De procedures voor projecten van nationaal belang worden verkort en versneld, door een vergelijkbare aanpak als we kennen van de crisis en herstelwet. Tot slot wordt er extra geïnvesteerd in vakmensen om te zorgen dat het ook allemaal gerealiseerd kan worden. Als vakgroep kunnen we van één ding zeker zijn, de komende jaren hebben we werk genoeg. De uitdaging is om het veilig, rendabel en goed te realiseren.

Harold Lever voorzitter en secretaris vakgroep ondergrondse netwerken en grondwater