Jaarplan 2022 afdeling Oost Brabant e.o.

We kijken vooruit.... afdeling Oost Brabant e.o. 2022

Afbeelding Jaarplan 2022 afdeling Oost Brabant e.o.
donderdag 23 december 2021

Het afgelopen jaar heeft de sector weer tal van uitdagingen moeten doorstaan. We hebben wederom het coronavirus het hoofd moeten bieden, maar we zijn ook geconfronteerd met oplopende levertijden, prijsstijgingen en de effecten van de stikstofproblematiek. Daarnaast hebben we onze leden voorbereid op de Wet Kwaliteitsborging en staan we voor een klimaatopgave. Toch hebben we ondanks alle coronamaatregelen, lockdowns en beperkingen het samen voor elkaar gekregen dat de bouw en infra in Oost Brabant door kon. In 2022 gaan we daar onverminderd mee door en benutten we samen weer de kansen die er liggen. In dit jaarplan zijn de speerpunten, zoals deze met het bestuur zijn opgesteld, uiteengezet in concrete acties en activiteiten. Hopelijk kunnen we elkaar aankomend jaar weer meer fysiek ontmoeten tijdens overlegstructuren en vooral in bijeenkomsten voor onze bouw- en infraleden.

Het bestuur heeft zich gecommitteerd aan vier speerpunten; 

Aan ieder speerpunt zijn 2 of 3 bestuursleden verbonden als ambassadeur en is een klankbordgroep met leden opgericht. Deze klankbordgroepen zullen 2 tot 3 keer per jaar bij elkaar komen om meer diepgang te geven aan het speerpunt en acties en projecten uit te zetten richting bestuur, verenigingsmanager en derde partijen. De verenigingsmanager is verbonden aan alle speerpunten.

1. Lokale & regionale lobby

 • Gemeenteraadsverkiezingen: woonlunch en/of bezoek lidbedrijven met kandidaten/bestuursleden
 • Masterclass Wethouders (mei)
 • Gemeentelijk Bouw & Infra Overleg (GBIO); TOP Gemeenten: Den Bosch, Oss, Helmond, Eindhoven
 • Ondersteuning Wkb voor onze Bouw & Infra leden
 • Duurzaamheid
 • Schone lucht akkoord i.s.m. RNOB
 • Onderhoud en lobby m.b.t. ondergrondse netbeheerders
 • M.b.t. de provinciale staten zullen we samenwerken met de afdeling Mid-West Brabant en met regio Zuid.
 • In 2022 gaan we naast de samenwerking met gemeenten kijken hoe we de samenwerking met onze overige publieke opdrachtgevers kunnen bevorderen.

2. Toekomst van werk

Bouwend Nederland wil dat haar leden kunnen beschikken over voldoende, goed gekwalificeerd personeel op korte, middellange en lange termijn.

Om ervoor te zorgen dat we niet alleen personeel krijgen maar ook behouden zullen werkgevers meer werk moeten maken van goed werkgeverschap en hierbij proberen wij te helpen. Flexibilisering, instroom, (bij-)scholing en pensioen zijn thema's die hierbinnen passen

Naast de jaarlijks terugkerende bijeenkomsten zullen wij lokale initiatieven, waar mogelijk, ondersteunen in de vorm van informatie, tijd en advies.

 • Train de trainer (workshop gastles verzorgen)
 • i.s.m. kring Oss kijken naar mogelijkheden voor primair onderwijs
 • In kaart brengen van lokale initiatieven m.b.t. instroom en kijken welke best practices toepasbaar zijn in de afdeling

(wat kunnen we hier nog meer in betekenen? Krachten bundelen met de kringen? Welke mogelijkheden liggen er, out of the box) o.a. leerlingen i.c.m. dag van de bouw.

3. Veiligheid

Als afdeling hebben we bewust aandacht voor veiligheid.

 • Organiseren workshop/ training
 • BouwCafé op 30 maart 2022 met als thema “werken op hoogte”
 • Contactgroep KAM

4. Innovatie & ondernemerschap

We willen onze leden inspireren en onze afdeling waar mogelijk bewegen van adviserend naar faciliterend.

Dit wil zeggen dat we zullen inspelen op de behoeftes van de leden zoals geformuleerd in de segmentatie. De afdeling zal meer projectmatig te werk gaan en bestuursleden en lidbedrijven vragen om mee te denken en input te leveren.

We zullen in 2022 projectbezoeken of gastbezoek bij een collega lidbedrijf organiseren voor onze leden en tevens workshops verzorgen. Tevens zullen we de BouwBites maandelijks blijven organiseren.

 • We gaan door met het succes van de ‘BouwCafé’ formule, ieder BouwCafe zal een actueel thema bevatten.
 • We zullen naast de BouwCafé’s meer gaan inzetten op het, in kleine groepen, verbinden van leden op interesseniveau. Dit doormiddel van het organiseren van ‘kennissessies’ en ‘workshops’.
 • Doorpakken met de klankbordgroepen “Denk mee, Praat mee, Doe mee”
 • Start nieuw directeurenoverleg (sectie middelgroot)
 • Uitbreiding “The Talent Toolbox” met een 2e groep (in secties verdeeld; Groot & Middel(groot) en MKB) (jongeren verbinden aan de afdeling)

Voor het volledige jaarplan, inclusief terugblik op 2021 en inshight van onze leden kijk hier

Wij wensen jullie een constructief 2022 en hoppen jullie snel, fysiek en in goede gezondheid, weer te mogen ontvangen en inspireren.

Namens het bestuur;
Paul Uppelschoten | Janko Akkers | Toine Loomans | Martien vd Bouwhuijsen | Frenk Goesten | Alexander Schoonenberg | Michiel van Summeren | Joelka van Daal

 

Joelka van Daal Verenigingsmanager afdeling Oost Brabant e.o.