Rookverbod voor hele werkomgeving vanaf 1 januari 2022

Afbeelding Rookverbod voor hele werkomgeving vanaf 1 januari 2022
maandag 27 december 2021

Vanaf 1 januari 2022 geldt een rookverbod voor de gehele werkomgeving. Dat betekent dat rookruimtes binnen vanaf dan gesloten moeten zijn en het verboden is om te roken op alle werkplekken. Onder werkplekken vallen ook plaatsen waar buiten gewerkt wordt, cabines van bedrijfsvoertuigen en ander materieel. Bovendien moet je als werkgever je medewerker aanspreken en handhaven wanneer het rookverbod overtreden wordt.

Je medewerkers hebben recht op een rookvrije werkplek. Hier ben je als werkgever verantwoordelijk voor. Dat betekent dat er een rook(vrij)beleid moet zijn, passend bij de regels die vanaf 1 januari 2022 zullen gaan gelden. Als werkgever moet je vanaf dan werkwijzen, regels en procedures vaststellen voor een rookvrije werkplek.

Moet ik rookbeleid opstellen of aanpassen?

Dan zijn er twee dingen waarmee je rekening moet houden:

  • Je moet het beleid motiveren aan de hand van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Dat betekent dat het belang van jullie bedrijf groter moet zijn dan het belang van de medewerker. Een gezonde en rookvrije werkplek is al snel een zwaarwegend bedrijfsbelang.
  • Beschikt je bedrijf over een ondernemingsraad (OR) dan moet het in te voeren beleid vooraf met hen afgestemd zijn. De OR heeft namelijk instemmingsrecht. Instemmingsrecht is altijd nodig wanneer je personele regelingen of arbeidsomstandigheden wilt vaststellen of wijzigen. Rookbeleid valt hieronder.

Mag ik buiten een plek maken om beschut te roken?

Een beschutte rookplek mag je alleen inrichten op het buitenterrein bij je bedrijf. Voorwaarde is dat je de voorziening volledig buiten het gebouw plaatst, bijvoorbeeld op de parkeerplaats. Op binnenplaatsen en onder afdakjes van het gebouw mag je dus niet zo'n rookplek maken. Verder gelden de volgende eisen:

  • De voorziening mag niet aan het gebouw grenzen of bevestigd zijn (zoals een afdakje).
  • De voorziening mag geen overlast naar binnen geven.
  • De voorziening mag geen overlast geven aan personen die het gebouw willen betreden.
  • De voorziening heeft geen andere functie waarvoor niet-rokers de voorziening moeten betreden (zoals een fietsenhok).