• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • RWS herintroduceert handelingskader corona na overleg met Taskforce Infra

RWS herintroduceert handelingskader corona na overleg met Taskforce Infra

Handelingskaders met terugwerkende kracht per 1 november 2021 ingevoerd

Afbeelding RWS herintroduceert handelingskader corona na overleg met Taskforce Infra
donderdag 27 januari 2022

In november 2021 trok Rijkswaterstaat de handelingskaders in die waren ingesteld vanwege de effecten van de coronamaatregelen. Dit zijn het ‘handelingskader coronavirus voor GWW-contracten en aanbestedingen’, het ‘handelingskader liquiditeit en betalingen’ en de ‘tijdelijke contractbeheerstrategie GWW’. Na afstemming met de sector via een vertegenwoordiging van de Taskforce Infra 2.0 is besloten om deze handelingskaders (met enkele aanpassingen) weer, met terugwerkende kracht per 1 november 2021, in te voeren.

Het handelingskader coronavirus voor GWW-contracten en aanbestedingen is aangescherpt gezien de langdurige situatie van Covid-19, en er in de meeste gevallen geen sprake meer is van onvoorziene omstandigheden. In het handelingskader liquiditeit en betalingen zijn kleine wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van het dossier bankgaranties. De tijdelijke contractbeheerstrategie is sinds de invoering steeds naar voortschrijdend inzicht aangepast en bevat nu geen grote wijzigingen.

Rijkswaterstaat vergoedt in redelijkheid extra kosten die direct gerelateerd zijn aan de op dat moment vigerende overheidsmaatregelen of RIVM-richtlijnen, wanneer de kosten toe te rekenen zijn aan het project/de opdracht.

Tom van Eck Coördinator Infra