Bouwend Nederland op bezoek bij Harbers en Heijnen

Afbeelding Bouwend Nederland op bezoek bij Harbers en Heijnen
dinsdag 26 april 2022

Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat en staatssecretaris Vivianne Heijnen maakten in hun huidige functies recent officieel kennis met Maxime Verhagen, Joep Rats en Johran Willegers. In dit overleg stonden onderwerpen als prijsstijgingen en stikstof centraal, maar ook de lange termijn visie op verduurzaming en de vervanging en renovatie van onze infrastructuur.

Het is van groot belang om als brancheorganisatie op veel vlakken mee te praten. Zowel ambtelijk bij het ministerie en Rijkswaterstaat, bij Kamerleden en natuurlijk bij de verantwoordelijke ministers. Het gesprek met de minister en staatssecretaris was nuttig waarbij werd ingegaan op de gedeelde ambities en ook verschillende inzichten besproken zijn.

We zetten daarbij alles op alles om ervoor te zorgen dat relevante partners aan dezelfde kant van het touw staan te trekken. In onze infralobby benadrukken we de gedeelde belangen. De effecten op leefomgeving en economie van de uitdagingen binnen de infra zijn zo groot, dat die samenwerking de sleutel tot succes en ondernemerszekerheid is. Politici hebben belangrijke ambities op het punt van economie, bereikbaarheid, duurzaamheid en klimaat. Het is uiteindelijk de infrasector die bouwt aan deze oplossingen en die ambities mogelijk maakt. Dit moet dan uiteraard wel goed uitvoerbaar zijn. Daar zit de kern van wat we inbrengen.

Belangrijke onderwerpen

We brengen de praktijk van het bedrijf op de beleidstafel. Belangrijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld hoe de V&R-opgave meerjarig kan worden opgezet zodat er meer continuïteit ontstaat voor de markt, maar ook hoe stikstof nog altijd een rem zet op ontwikkelingen, prijsstijgingen zorgen voor onaanvaardbare onzekerheid en hoe bedrijven aan de slag willen met duurzaamheid en circulariteit. Daarnaast willen we graag het gesprek aangaan hoe niet alleen op het niveau van RWS, maar juist ook bij gemeenten, provincies en waterschappen er voldoende budget moet komen.

Johran Willegers is onze belangenbehartiger voor de infra. Wil je meer weten? Stuur hem dan een e-mail.

Johran Willegers beleidsadviseur infrastructuur