• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Sanctiepakket tegen Rusland van invloed op Europese aanbestedingen

Sanctiepakket tegen Rusland van invloed op Europese aanbestedingen

Afbeelding Sanctiepakket tegen Rusland van invloed op Europese aanbestedingen
dinsdag 24 mei 2022

De Europese Unie heeft verschillende sancties ingesteld tegen Rusland. Een aantal daarvan is relevant voor onze sector, waaronder het verbod voor aanbestedende diensten (overheidsopdrachtgevers zoals gemeenten en scholen) om contracten aan te gaan met bepaalde partijen bij Europese aanbestedingen. Hieronder lichten we toe om welke partijen dit gaat.

Met de volgende partijen mogen aanbestedende partijen geen contracten meer aangaan:

  • een Russische onderdaan of een in Rusland gevestigde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam;
  • een rechtspersoon, entiteit of lichaam waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50% direct of indirect in handen zijn van een entiteit als bedoeld in punt a) van dit lid, of
  • een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam handelend namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld punt a) of b) van dit lid.

Hieronder worden ook begrepen onderaannemers, leveranciers of entiteiten, wanneer zij meer dan 10% van de waarde van de opdracht vertegenwoordigen. Lopende contracten met Russische partijen afgesloten vóór 9 april 2022 moeten vóór 10 oktober 2022 worden beëindigd.

Kortom, voor de uitvoering van overeenkomst mag er geen gebruik gemaakt worden van Russische leveranciers voor meer dan 10% van de opdracht. Ook mag er geen sprake zijn van een kantoor in Rusland of een (gedeeltelijk) Russische eigenaar.

Gebeld door opdrachtgever

Momenteel zijn aanbestedende diensten aan het inventariseren in hoeverre er sprake is van Russische inbreng in de opdracht. Hiervoor zijn ze vooral aan het bellen naar hun opdrachtnemers. Het kan dus zo zijn dat je een verzoek krijgt van een aanbestedende dienst of opdrachtgever om inzichtelijk te maken of deze situatie op jouw en jouw project van toepassing is.

Ontheffing

Er wordt gewerkt aan een ontheffing voor vitale processen. Zodra er meer informatie is over deze ontheffing zullen wij je daarover informeren.

Geraakt door de sancties? Laat het ons weten 

Bouwend Nederland en Techniek Nederland zijn inzichtelijk aan het maken in hoeverre deze sancties ons raken. Mocht je door deze sanctie worden geraakt dan horen wij dat graag. Je kunt dat dan doorgeven aan m.willemse@technieknederland.nl. Uiteraard kun je ook contact opnemen als je vragen hebt naar aanleiding van de sancties.

Bekijk ook deze circulaire van het Minsterie van EZ: 'Nieuw sanctiepakket Rusland heeft gevolgen voor overheidsaanbestedingen'

Meer weten over de gevolgen van de Oekraïne-crisis voor onze sector?

 

 

Arno Duijverman senior beleidsadviseur