Anders samenwerken is een keuze, en een kwestie van doen

Afbeelding Anders samenwerken is een keuze, en een kwestie van doen
donderdag 2 juni 2022

‘Toekomstbestendig samenwerken in de bouw’ was het thema van de bijeenkomst van 31 mei die Platform Infra Noord samen met Stadswerk en NL Ingenieurs had georganiseerd. Sprekers Ellen Masselink en Jos van Alphen lieten zien dat anders samenwerken een absolute must is, en hoe dat er dan kan uitzien.

Circa 35 deelnemers waren er 31 mei naar Van der Valk in Assen gekomen voor een stimulerende blik op de toekomst van samenwerken in de bouw. Na de opening door Sander Wubbolts, manager van Regio Noord, maakte Ellen Masselink van Getting To We de aanwezigen duidelijk dat markt en overheid op een kantelpunt zijn aanbeland. Door uitdagingen als stikstof, de verduurzamingsopgave, het woningtekort en schaarste aan personeel en materialen zijn traditionele samenwerkingsvormen niet meer houdbaar. Bijzonder is, zo gaf ze aan, dat eigenlijk iedereen dat wel erkent, maar dat niemand het voortouw neemt om zaken anders aan te pakken. Stapsgewijze aanpassingen zijn niet genoeg, er is een moonshot nodig, gaf ze aan; een radicale, fundamentele verandering in de samenwerking. Maar het vereist van zowel overheden en markt wel een andere mindset om tot die grote verandering te kunnen komen.
Haar verhaal riep veel reacties op van de deelnemers; vertegenwoordigers van zowel overheden als marktpartijen. Mensen en bedrijven zitten vaak vastgeroest, vinden veranderen lastig. Hoe realiseer je dan zo’n andere mindset? Het is een kwestie van doen. Masselink zette uiteen hoe verbindende samenwerkingen in de bouw kunnen worden geïnitieerd en gestructureerd en ze gaf aan wat nodig is om samen te werken aan samenwerken.

Veranderingen gaan langzaam

Na een korte pauze ging Jos van Alphen van het Aanbestedingsinstituut in op de diverse soorten van aanbesteden en samenwerken; zowel op de traditionele methoden als de moderne varianten. Hij gaf aan dat er toch vooral op traditionele manieren wordt aanbesteed. Volgens Van Alphen is het nog vaak zo dat opdrachtgevers wel de mond vol hebben van bijvoorbeeld duurzaam inkopen, maar dat in de praktijk nog maar weinig doen. Al zijn er zeker ook hoopgevende ontwikkelingen. Zo worden bij verschillende opdrachtgevers raamovereenkomsten ingezet om samen te werken aan innovatieve duurzame oplossingen. En de Gemeente Groningen liet weten met onderhandse aanbestedingen, die dus buiten het zichtveld van het Aanbestedingsinstituut plaatsvinden, wel degelijk steeds meer vernieuwende insteken te hanteren.
Volgens Van Alphen kunnen overheden er heel veel aan hebben wanneer ze marktpartijen eerder betrekken bij aanbestedingen. Bijvoorbeeld het bekende probleem van capaciteitsgebrek zou daar mee getackeld kunnen worden. "Samen kun je immers meer bedenken dan alleen", gaf hij aan.

De volgende Stadsbijeenkomst is nog niet gepland; wel is er 25 oktober de Infra Innovatiemarktdag met spreker Jan Rotmans.