Plus-Op-De-Meter-Wonen is next-level duurzaam bouwen

Afbeelding Plus-Op-De-Meter-Wonen is next-level duurzaam bouwen
dinsdag 16 augustus 2022

Lang lag de focus van bouwers en overheid op het energieneutraal maken van woningen. Als pionier in duurzaam bouwen gaat dat bouwer en ontwikkelaar Hendriks Coppelmans niet ver genoeg. Het streven is plus op de meter ofwel meer duurzame energie opwekken dan nodig en deze energie ook op wijkniveau slim verdelen. Dit gebeurt al in Uden en binnenkort ook in Brainport Smart District Helmond.

"De bouw is van oorsprong een wat traditionele sector", zegt René Beks, directeur Ontwikkeling & Innovatie bij Hendriks Coppelmans. "Tegelijkertijd kunnen wij als sector een enorme bijdrage leveren aan een duurzamere wereld. Energieneutraal bouwen is wat ons betreft al een gepasseerd station. Nul-op-de-meter is onze standaard. We kijken een stap verder met concept Plus-Op-De-Meter-Wonen."

Smart grid

Het uitgangspunt van het concept is een duurzame wijk die helemaal zelfvoorzienend is. "De woningen wekken zelfs meer op dan ze verbruiken. Het surplus aan energie wordt vervolgens via een smart grid gedeeld waar het nodig is", legt Beks uit. Met slimme voorspellende technologie kan dit systeem optimaal worden benut. "Door met sensoren data te verzamelen en die te combineren met verbruikspatronen zorgen we dat de beschikbare energie door iedereen in de wijk gebruikt wordt. Als de zon veel schijnt, vullen we bijvoorbeeld de boilers automatisch."

Ook mobiliteit

In de nieuwe wijk Brainport Smart District in Helmond waar Hendriks Coppelmans gaat bouwen, is de scope breder dan de energievoorziening van de huizen en huishoudens. "We nemen ook mobiliteit mee in het concept. Zo gebruiken we opgewekte energie ook voor het laden van elektrische (deel)auto’s."

Circulaire huisbatterij

Het doel is altijd om geen energie verloren te laten gaan. Met een smart grid wordt energie slim verdeeld over de wijk. Ook dan blijft er energie over. Opslag is momenteel nog een uitdaging. Energieopslag in de batterij van auto's is een deel van de oplossing. Ook hierbij kijkt Hendriks Coppelmans in Brainport Smart District verder. Beks: "We willen gebruikte accu's van elektrische auto's inzetten als circulaire huisbatterij. Op die manier krijgen deze accu's een tweede leven en kunnen we straks de energievoorziening in alle seizoenen waarborgen."

Gewoon doen

Deze innovatieve manier van denken wordt momenteel in de praktijk gebracht in Helmond. "Dit is de voorlopige uitkomst van een continu leerproces om op het gebied van energie zelfvoorzienend te zijn. Dat is extra relevant nu de energieprijzen door geopolitieke ontwikkelingen snel stijgen. Het mooie is dat we de technische knowhow hebben om zelf slim energie op te wekken, op te slaan en te benutten. Laten we als sector vooral het lef tonen en deze innovatieve ideeën gewoon in de praktijk brengen."