• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Bouwkostenstijgingen en woningbouwversnelling centraal in bouwoverleg Gemeente Den Haag en Bouwend Nederland

Bouwkostenstijgingen en woningbouwversnelling centraal in bouwoverleg Gemeente Den Haag en Bouwend Nederland

Vervolggesprek tijdens marktdag 22 september en bouwoverleg begin oktober

Straat aanleggen
dinsdag 16 augustus 2022

Gemeente Den Haag en Bouwend Nederland gaan in het bouwoverleg begin oktober verder in gesprek over de bouwkostenstijgingen, de impact hiervan op bouwprojecten en versnelling van woningbouw.

Tijdens het bouwoverleg in mei waren Bouwend Nederland en Gemeente Den Haag constructief in gesprek over de bouwkostenstijgingen en hoe daarmee om te gaan als opdrachtgevers en opdrachtnemers. Gemeente Den Haag bezint zich intern op welke wijze men hier in lopende en nieuwe aanbestedingen mee om wil gaan. Vervolgens wil Gemeente Den Haag in gesprek met de markt over mogelijke oplossingsrichtingen, risicoregelingen, verrekenmethodieken en indexeringen. Mogelijk vinden eerste gesprekken hierover al voor het bouwoverleg plaats. Voorzien wordt eveneens dat mogelijk een bestuurlijke uitspraak gewenst is over herziening van budgetten.

De impact van bouwkostenstijgingen op GWW-projecten (waar de gemeente opdrachtgever is) is in het overleg besproken, maar ook de impact op realisatie van woning- en utiliteitsbouw (zoals scholen). Het langjarig realiseren van een woningbouwversnelling in een bouwtempo van minimaal 4000 woningen kwam hierbij expliciet aan de orde. Bouwend Nederland wil graag met Gemeente Den Haag verkennen of er nog onbenutte kansen liggen voor verdere woningbouwversnelling. Gemeente Den Haag staat open voor gesprek, maar voorziet dat de gemeente al veel versnellingsmogelijkheden benut.

Begin oktober wordt in een volgend gemeentelijk bouw- en infraoverleg vervolg gegeven aan het gesprek over bouwkostenstijgingen en mogelijkheden voor woningbouwversnelling. Voor dat overleg staan het bespreken van het faciliteren van industrieel bouwen in relatie tot de Haagse Bouwstroom en het meerjarenprogramma kunstwerken eveneens geagendeerd. Zie voor meer informatie over het bouwoverleg met Den Haag of andere gemeenten het verslag op onze site.

Voor die tijd gaan leden van Bouwend Nederland en Gemeente Den Haag al op 22 september met elkaar in gesprek tijdens de gezamenlijke Marktdag De Markt zijn we Samen. Bijwonen kan nog door aan te melden via evenementen@bouwendnederland.nl

Job van den Broek adviseur markt & overheid