Openbare reactieronde BUM’s en HUM’s Bodemenergie

Afbeelding Openbare reactieronde BUM’s en HUM’s Bodemenergie
woensdag 14 september 2022

SIKB herziet de handreikingen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bodemenergiesystemen door provincies, gemeenten en omgevingsdiensten. Het betreft de Besluitvormings Uitvoerings Methoden (BUM) en de Handhavings Uitvoerings Methoden (HUM) voor bodemenergie. Reageren uiterlijk 20 september!

Aanleiding voor de herziening is de verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023. Tegelijk met de aanpassingen om aan te sluiten op de Omgevingswet zijn inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van praktijkervaringen en op basis van twee onlangs afgeronde onderzoeken. De concepten van de herziene documenten worden nu voorgelegd voor een openbare reactie-ronde. Indienen van een reactie bij SIKB is mogelijk tot en met 20 september 2022 met gebruikmaking van het reactie-formulier. Een toelichting op de wijzigingen, de concept-documenten en het reactie-formulier vind je op de website van het SIKB.

 

Yvonne de Rijck adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer