27 juni 2019 Marktdag Ondernemend Aanbesteden Achterhoek

donderdag 6 juni 2019
Afbeelding 27 juni 2019 Marktdag Ondernemend Aanbesteden Achterhoek

Dé netwerkbijeenkomst voor opdrachtgevers en opdrachtnemers werkzaam in de openbare ruimte, woning- en utiliteitsbouw. Benieuwd naar de gevolgen van klimaatveranderingen in samenleving en gebouwde omgeving? Zijn er naast bedreigingen juist ook kansen?
Op welke gebieden wordt het aanpassingsvermogen uitgedaagd? Reserveer dan 27 juni 2019 in de agenda.

Met deze netwerkbijeenkomst brengen we partijen bijeen, die als opdrachtnemer van de Achterhoekse gemeenten direct of indirect invloed hebben op de fysieke en maatschappelijke leefomgeving.
We willen inspireren om samen de huidige en toekomstige uitdagingen op o.a. het gebied van klimaat, leefbaarheid en veiligheid op te pakken.

Wat staat er op het programma?
Er is een plenaire opening met Karsten Klein (aanjager van het Actieagenda Ministerie EZ Beter Aanbesteden). Daarnaast is er een discussie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Een greep uit de workshops
Dit jaar hebben we zeer actuele thema’s op het programma staan. Denk daarbij aan onderwerpen als aanbesteden in bouwteams, circulair aanbesteden, inzet SROI, hoe kunnen we innovatie bevorderen en hoe blijft de overheid een aantrekkelijke opdrachtgever.

Voor wie interessant?
• Bestuurders en medewerkers van (lokale) overheden
• Medewerkers betrokken bij het in de markt zetten van aanbestedingen
• Bouw- infra- en cultuurtechnische bedrijven, installateurs, advies- en ingenieursbureaus

Tijd en locatie
Datum: 27 juni 2019
Tijd: 13.00 - 17.30 uur
Locatie: DRU-fabriek, Hutteweg 24, 7071 BV Ulft

De Save the date is gestuurd aan de leden in de Achterhoek. De officiële uitnodiging en de mogelijkheid om aan te melden wordt binnenkort naar dezelfde groep gestuurd.