Masterclass zorgt voor veel interesse in Bouwteam

woensdag 17 juli 2019
Afbeelding Masterclass zorgt voor veel interesse in Bouwteam

Op 11 juli jongstleden, volgden 25 ambtenaren van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Leiden, Alphen aan den Rijn en Katwijk een masterclass Bouwteams. Op initiatief van Bouwend Nederland en CROW werden praktijkvoorbeelden besproken, vragen beantwoord en misvattingen weggenomen.

Bouwend Nederland en CROW werden praktijkvoorbeelden besproken, vragen beantwoord en misvattingen weggenomen.

Rob Luiten van CROW gaf een presentatie over het concept achter het bouwteam. Dit behelst een vroegtijdige samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarbij laatstgenoemde meedenkt over de oplossingen voor de opgave van de opdrachtnemer. Het doel hiervan is, een betere oplossing te kunnen bieden voor een eerlijke prijs. Samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is daarbij het belangrijkste, niet de laagste prijs.

Een aantal gemeenten in Nederland hebben deze vorm van aanbesteden al tot standaard verheven. Robert Tannemaat van de gemeente Nijmegen gaf aan waarom zij bouwteamprocedures inzetten in hun beleid en wat hier bij komt kijken. Hij noemde voorbeelden waar juist vanwege een bouwteamprocedure successen waren behaald die anders waarschijnlijk niet gelukt zouden zijn. Ook was er aandacht voor zaken waar je als opdrachtgever rekening mee dient te houden.

Zo werd tijdens het rondetafelgesprek met CROW, Gemeente Nijmegen en de Stichting Aanbestedingsinstituut benadrukt dat het belangrijk is een bouwteam zo vroeg mogelijk in het planvormingsproces al in te zetten. Op die manier kan een opdrachtnemer optimaal meedenken in de oplossingen voor de opgave van de opdrachtnemer. Ook werd aangegeven dat, hoewel prijs geen onderdeel uitmaakt van de gunning, een opdrachtgever altijd de mogelijkheid houdt ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen tegen voorstelde maatregelen.

Vanuit de gemeenten werd enthousiast gereageerd op de masterclass en het bouwteam-concept. Vraagtekens werden weggenomen en de aanwezigen zagen kansen voor het gebruik van deze procedure in hun eigen dagelijkse werkzaamheden. Bouwend Nederland gaat de komende tijd in gesprek met de gemeenten om te kijken waar mogelijk concrete kansen liggen voor het inzetten van dergelijke procedures in het aanbestedingsbeleid.

Hebt u behoefte aan meer informatie over bouwteamprocedures? De publicatie Gefaseerd aanbesteden beschrijft hoe de aanbesteding van samenwerkingsvormen als het bouwteam kan worden georganiseerd. Meer informatie? Neem dan contact op met Wouter Saes, adviseur Markt en Overheid Regio Randstad Zuid.