• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Oproep Gelderland, Overijssel, Flevoland: urgente noodzaak provinciale aanpak stikstofproblematiek

Oproep Gelderland, Overijssel, Flevoland: urgente noodzaak provinciale aanpak stikstofproblematiek

vrijdag 4 oktober 2019
Stadskantoor Hengelo

Bouwend Nederland heeft samen met VNO-NCW en MKB-Nederland een brief gestuurd naar de Gedeputeerde Staten van Gelderland, Overijssel en Flevoland over de PAS-problematiek. Kern van deze oproep is dat de overheden weer moeten beginnen met de vergunningverlening. Daar is lef voor nodig, omdat de gevolgen anders enorm zullen zijn.

De bouw- en infrasector dreigt door de stikstofproblematiek keihard geraakt te worden. Als er bovendien niet snel maatregelen worden genomen, kan dit leiden tot een nieuwe bouwcrisis.

Daarom heeft Bouwend Nederland Regio Oost samen met VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden een brief geschreven aan de provincies.

In de brief staan concrete handvatten, een oproep om de vergunningverlening weer te starten, een vraag om ook bij gemeenten dit weer op stoom te laten komen én een uitnodiging om snel als betrokken branche-organisaties met de provincie om tafel te gaan.

Deze brief en zeker nader overleg is absoluut nodig. We zien provincies en gemeenten die wachten op het Rijk voordat ze beginnen met eigen besluitvorming en vergunningverlening. Ondertussen stapelen problemen voor bouw en infra zich op en er ontstaat een stuwmeer van vergunningaanvragen die overheid straks niet aankan.

Een vergunningenstop is zeer zorgelijk, voor bouw- en infrabedrijven en uiteindelijk voor al die mensen die bij deze bedrijven werken. Provincies spelen dus een cruciale rol, ook in het aanjagen van gemeenten.


De brieven kun je ook zelf raadplegen:
 Gelderland 
 Overijssel 
 Flevoland 

Bijlage : de brief van VNO-NCW aan het kabinet.